ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Realtidsbeskyttelse af filsystem

Beskyttelse af filsystem i realtid kontroller alle filer i systemet for skadelig kode, når de åbnes, oprettes eller køres.

CONFIG_AMON

Som standard starter filsystembeskyttelsen i realtid ved systemstart og giver uafbrudt scanning. Vi anbefaler ikke, at du deaktiverer Aktivér beskyttelse af filsystem i realtid i Avanceret opsætning > Beskyttelser > Beskyttelse af filsystem i realtid> Beskyttelse af filsystem i realtid.

Medier, der skal scannes

Som standard scannes alle typer medier for potentielle trusler:

Lokale drev – Scanner alle system- og faste harddiske (eksempel: C:\, D:\).

Flytbare medier – Scanner cd'er/dvd'er, USB-lager, hukommelseskort osv.

Netværksdrev – Scanner alle tilknyttede netværksdrev (eksempel: H:\ som \\store04) eller netværksdrev med direkte adgang (eksempel: \\store08).

Vi anbefaler, at du bruger standardindstillingerne og kun ændrer dem i særlige tilfælde, f.eks. når en scanning af bestemte medier gør dataoverførsler markant langsommere.

Scan den

Som standard scannes alle filer, når de åbnes, oprettes eller køres. Vi anbefaler, at du bevarer disse standardindstillinger, da de giver maksimal realtidsbeskyttelse af din computer:

Fil åben – Scanner, når en fil åbnes.

Filoprettelse – Scanner en oprettet eller ændret fil.

Filkørsel – Scanner, når en fil udføres eller køres.

Adgang til flytbare medier fra startsektor – Når flytbare medier, der indeholder en startsektor, indsættes i enheden, scannes startsektoren øjeblikkeligt. Denne indstilling aktiverer ikke scanning af flytbare mediefiler. Scanning af flytbare mediefiler findes under Medier, der skal scannes > Flytbare medier. Hvis Adgang til flytbare medier fra startsektor skal fungere korrekt, skal Startsektorer/UEFI være aktiveret i ThreatSense.

Behandler udeladelser

Se Behandler udeladelser.

ThreatSense

Realtidsbeskyttelsen af filsystemet undersøger alle typer medier og udløses af forskellige systemhændelser, f.eks. åbning af en fil. Med ThreatSense-teknologiens registreringsmetoder (beskrevet i ThreatSense) kan Beskyttelse af filsystem i realtid konfigureres til at behandle nyoprettede filer på en anden måde end eksisterende filer. Du kan f.eks. konfigurere realtidsbeskyttelse af filsystemet til at overvåge nyoprettede filer mere omhyggeligt.

For at sikre mindst mulige systemressourcer ved brug af beskyttelse i realtid scannes filer, som allerede er scannet, ikke gentagne gange (medmindre de er ændret). Filer scannes igen umiddelbart efter hver opdatering af registreringsprogrammet. Denne funktionsmåde styres ved hjælp af Smart optimering. Hvis Smart optimering er deaktiveret, scannes alle filer, hver gang de åbnes. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du åbne Avanceret opsætning > Beskyttelser > Beskyttelse af filsystem i realtid. Klik på ThreatSense > Andet, og markér eller fjern markeringen i Aktivér Smart-optimering.

Beskyttelse af filsystem i realtid giver dig også mulighed for at konfigurere yderligere ThreatSense-parametre.