ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Logfiler

Du kan finde logføringskonfigurationen for ESET NOD32 Antivirus i Avanceret opsætning > Værktøjer > Logfiler. Logfilafsnittet bruges til at definere, hvordan logfilerne skal administreres. Programmet sletter automatisk gamle logfiler for at spare plads på harddisken. Du kan angive følgende indstillinger for logfiler:

Minimum omfang af logføring – Angiver minimum omfangsniveau for hændelser, der skal logføres:

Diagnosticering – Logfører oplysninger, som skal bruges til at finindstille programmet og alle poster ovenfor.

Informativ – Registrerer informative meddelelser, herunder meddelelser om vellykkede opdateringer samt alle poster ovenfor.

Advarsler – Registrerer kritiske fejl og advarsler.

Fejl – Fejl som "Der opstod en fejl under hentning af filen" og kritiske fejl registreres.

Kritisk – Logfører kun kritiske fejl (fejl under start af antivirusbeskyttelse osv.)


note

Alle blokerede forbindelser registreres, når du vælger omfangsniveauet Diagnosticering.

Logposter, der er ældre end det antal dage, der er angivet i feltet Slet automatisk poster, der er ældre end (dage), slettes automatisk.

Optimer logfiler automatisk – Hvis dette felt markeres, defragmenteres logfilerne automatisk, hvis procentdelen er højere end den værdi, der er angivet i feltet Hvis antallet af ikke-anvendte poster overstiger (%).

Klik på Optimer for at begynde defragmenteringen af logfiler. Alle tomme logposter fjernes under processen, der forbedrer ydelsen og hastigheden for logfilbehandlingen. Denne forbedring kan især ses, hvis logfiler indeholder et stort antal poster.

Slå Aktivér tekstprotokol til for at aktivere lagring af logge i et andet filformat end Logfiler:

Målbibliotek – Det bibliotek, hvor logfiler gemmes (gælder kun for .txt og .csv). De enkelte logsektioner har sin egen fil med et foruddefineret filnavn (f.eks. virlog.txt for sektionen Registreringer for logfiler, hvis du gemmer logge i formatet for almindelige tekstfiler).

Type – Hvis du vælger filformatet Tekst, gemmes logge i en tekstfil, og data adskilles af tabulatorer. Det samme gælder for det kommaseparerede filformat CSV. Hvis du vælger Hændelse, gemmes logge i Windows-hændelsesloggen (kan vises ved hjælp af Logbog i Kontrolpanel) i modsætning til filen.

Slet alle logfiler – Sletter alle gemte logge, der i øjeblikket er valgt i rullemenuen Type. Der vises en meddelelse om, at loggene er slettet.


note

For at ESET kan løse problemer hurtigere, bliver du måske bedt om at levere logge fra din computer. ESET Log Collector gør det nemt for dig at indsamle de nødvendige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om ESET Log Collector ved at gå til vores artikel i ESET-vidensbasen.