ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

ESET CMD

Det er en funktion, der aktiverer avancerede ecmd-kommandoer. Det giver dig mulighed for at eksportere og importere indstillinger ved brug af kommandolinjen (ecmd.exe). Hidtil har det kun været muligt at eksportere indstillinger ved hjælp af GUI. ESET NOD32 Antivirus konfigurationen kan eksporteres til en .xml-fil.

Når du har aktiveret ESET CMD, er der to autorisationsmetoder til rådighed:

Ingen – ingen autorisation. Vi anbefaler dig ikke denne metode, fordi den tillader import af usignerede konfigurationer, som udgør en potentiel risiko.

Adgangskode for avanceret opsætning – Der kræves en adgangskode for at importere en konfiguration fra en .xml-fil. Denne fil skal være signeret (se signering af .xml-konfigurationsfiler nedenfor). Den adgangskode, der er angivet i Opsætning af adgang, skal være angivet, før der kan importeres en ny konfiguration. Hvis opsætning af adgang ikke er aktiveret, hvis adgangskoden ikke stemmer overens, eller hvis .xml-konfigurationsfilen ikke er signeret, importeres konfigurationen ikke.

Når ESET CMD er aktiveret, kan du bruge kommandolinjen til at importere eller eksportere ESET NOD32 Antivirus-konfigurationer. Du kan gøre det manuelt eller oprette et script med det formål at automatisere.


important

Hvis du vil bruge avancerede ecmd-kommandoer, skal du køre dem med administratorrettigheder eller at åbne Windows Command Prompt (cmd) via Kør som administrator. Ellers får du en meddelelse af typen Error executing command. Derudover skal der være oprettet en destinationsmappe, når du vil eksportere en konfiguration. Eksportkommandoen fungerer stadig, når ESET CMD-indstillingen er slået fra.


example

Eksportindstillingkommando:
ecmd /getcfg c:\config\settings.xml
 
Importindstillingskommando:
ecmd /setcfg c:\config\settings.xml


note

Avancerede ecmd-kommandoer kan kun udføres lokalt.

Signering af en .xml-konfigurationsfil:

1.Hent den eksekverbare fil XmlSignTool.

2.Åbn en Windows-kommandoprompt (cmd) via Kør som administrator.

3.Naviger til den placering, hvor du vil gemme xmlsigntool.exe

4.Kør en kommando for at signere .xml.xml-konfigurationsfilen ved brug af: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>


important

Værdien i /version-parameteren afhænger af din version af ESET NOD32 Antivirus. Brug /version 1 til versioner af ESET NOD32 Antivirus, der er tidligere end 11.1. Brug /version 2 til den aktuelle version af ESET NOD32 Antivirus.

5.Angiv adgangskoden til Avanceret opsætning, og angiv den igen, når du bliver bedt om det, i XmlSignTool. Din .xml-konfigurationsfil er nu signeret og kan bruges til import på en anden forekomst af ESET NOD32 Antivirus med ESET CMD ved brug af metoden til godkendelse af adgangskoder.


example

Kommandoen Signer eksporteret konfigurationsfil:
xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool


note

Hvis din adgangskode til Opsætning af adgang ændres, og du vil importere en konfiguration, der er signeret tidligere med en ældre adgangskode, skal du signere .xml-konfigurationsfilen igen med din nuværende adgangskode. Det giver dig mulighed for at bruge en ældre konfigurationsfil uden at eksportere den til en anden computer, der kører ESET NOD32 Antivirus, før du importerer den.


warning

Aktivering af ESET CMD uden autorisation kan ikke anbefales, eftersom det vil tillade import af alle usignerede konfigurationsfiler. Opsæt adgangskoden i Avanceret opsætning > Brugergrænsesnit > Adgangsopsætning