Politiky

Prostřednictvím politik vynutíte požadovanou konfiguraci produktů ESET nainstalovaných na koncovém zařízení. Díky tomu nebudete muset konfigurovat jednotlivé stanice ručně. Aplikovat je můžete přímo na konkrétní počítače nebo celé skupiny počítačů (statické i dynamické). Každému počítači nebo skupině můžete přiřadit libovolné množství politik.

policies_manage

Pro vytvoření nové politiky a její přiřazení skupině postupujte podle kroků v naší Databázi znalostí.

Politiky se aplikují v pořadí podle statických skupin. Výjimku tvoří dynamické skupiny, kdy se politiky aplikují v opačném pořadí (směrem od potomka k rodiči). Díky tomuto principu můžete vytvářet globální politiky pro statické skupiny a politiky se specifickým nastavením přiřazovat podskupinám.


note

Doporučujeme vytvářet politiky od obecných (například s nastavením aktualizace) a přiřazovat je globálním skupinám, až po politiky se specifickým nastavením (například blokování výměnných médií) a přiřazovat je podskupinám nebo přímo konkrétním klientům.

Více informací týkajících se správy, aplikování a odstraňování politik naleznete v administrační příručce k ESET PROTECT.