Oznámení

K dispozici máte několik předdefinovaných automatických oznámení zaměřených na hlášení detekcí, informování o zastaralých verzí produktů ve vaší síti atp. Více informací o konfiguraci a správě oznámení naleznete v administrační části příručky k ESET PROTECT a Databázi znalostí.

notifications

Pro korektní fungování oznámení je nutné v nastavení serveru správně nakonfigurovat parametry pro připojení k SMTP serveru.

Aby vám mohl ESET PROTECT zasílat na e-mail přehledy, oznámení a uživatelům registrační odkazy, musíte mít v nastavení serveru definován SMTP server. Možnost Používat SMTP server aktivujte v hlavním menu Web Console na záložce Další > Nastavení a v sekci Rozšířená nastavení > SMTP server, a dále definujte:

Název serveru – zadejte IP adresu nebo název vašeho SMTP serveru.

Port – SMTP standardně používá port 25. Pokud použijete šifrovaný protokol, musíte port změnit ručně.

Uživatelské jméno – pokud SMTP server vyžaduje autentifikaci, zadejte jméno uživatele (zadávejte pouze uživatelské jméno bez domény).

Heslo – zadejte heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.

Typ zabezpečení připojení – vyberte způsob zabezpečeného spojení k SMTP serveru. Výchozí hodnota je Nezabezpečené spojení. V případě šifrovaných spojení vyberte TLS nebo STARTTLS. Pokud chcete spojení více zabezpečit, je dobré použít STARTTLS nebo SSL/TLS rozšíření, které využívá na šifrování samostatný port.

Typ autentifikace – ve výchozím nastavení je vybrána možnost Bez autentifikace. Pokud SMTP server vyžaduje autentifikaci a zadali jste výše uživatelský účet, vyberte způsob ověřování (Přihlášení, CRAM-MD5, CRAM-SHA1, SCRAM-SHA1, NTLM nebo Automaticky).

E-mailová adresa odesílatele – zadejte adresu odesílatele, která se vloží do hlavičky (From:) e-mailové zprávy.

Otestovat SMTP server – pomocí této možnosti můžete otestovat, zda jste vše nastavili správně. Po kliknutí na tlačítko Odeslat testovací e-mail se zobrazí dialogové okno. Po jeho zobrazení zadejte e-mailovou adresu, na níž chcete testovací e-mail odeslat (prostřednictvím definovaného SMTP serveru). Následně ověřte, zda do poštovní schránky e-mail dorazil.


example

Pokud máte Gmail účet, může jako SMTP server použít Google servery. Níže uvádíme potřebné nastavení:

Nastavení

Hodnota

Používat SMTP server

Ano

Název serveru

smtp.gmail.com

Port

465 (TLS) or 587 (STARTTLS)

Uživatelské jméno

vaše Gmail adresa

Heslo

heslo k vašemu Gmail účtu

Typ zabezpečení připojení

TLS nebo STARTTLS

Způsob ověření

Automatic

E-mailová adresa odesílatele

vaše Gmail adresa

Pokud odeslání selže, možná budete muset ve svém Gmail účtu povolit méně zabezpečené aplikace, případně svůj Gmail účet odemknout.