Skupiny

Stromovou strukturu skupin si můžete zobrazit a spravovat v sekci device_default Počítače. Jednotlivé počítače můžete přidat do skupin a vytvořit si tak přehlednou strukturu počítačů. Každé skupině můžete přiřadit jiné úlohy a politiky. Tato nastavení se aplikují na všechna zařízení, která jsou členem skupiny. Počítače, které jsou členy této skupině se zobrazí v pravé části obrazovky. Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka gear_icon na řádku s názvem skupiny můžete nad skupinou provést akce a zobrazit si její detaily.

admin_manage_DG_edit

Existující dva typy skupin: statické a dynamické.

Statické skupiny

Statické skupiny jsou skupiny obsahující vámi definované počítače a další objekty.

Všechna zařízení (počítače a telefony) musí být členem statické skupiny.

Do statických skupin můžete počítače přidávat ručně.

Každý objekt (například počítač) může být členem právě jedné statické skupiny.

Statické skupiny představují důležitou roli v bezpečnostním modelu ESET PROTECT.

Při importování licencí z ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator dojde k přenesení struktury vaší společnosti z portálu ESET Business Account (včetně lokalit) nebo ESET MSP Administrator do stromu statických skupin.

Dynamické skupiny

Dynamické skupiny si můžete představit jako filtry na základě stavu počítače.

Počítač může vyhovovat více filtrům, a proto může být členem více dynamických skupin, nebo žádné z nich.

Pokud klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn.

Počítač může vyhovovat více filtrům, a proto může být členem více dynamických skupin, nebo žádné z nich.

Jak přidat počítače do statické skupiny, vytvořit šablonu dynamické skupiny a přiřadit politiku skupině naleznete v Databázi znalostí.

Další informace týkající se skupin naleznete v administrátorské příručce.