Nástěnka

Nástěnka se zobrazí při prvotním přihlášení do ESET PROTECT Web Console. Standardně zobrazuje předdefinované přehledy o stavu vaší sítě. Prostřednictvím záložek v horní části se můžete přepínat mezi jednotlivými částmi nástěnky. Na každé nástěnce jsou umístěny jednotlivé přehledy.

dashboard

Nástěnky si můžete přizpůsobit (kromě Přehled stavu, Přehled incidentů a ESET LiveGuard) svým potřebám a přidat si na ně vlastní přehledy, změnit jejich velikost, polohu, pořadí, atp. Díky tomu získáte komplexní přehled o stavu své infrastruktury spravované prostřednictvím ESET PROTECT a jejich částech (klientech, skupinách, úlohách, politikách, uživatelích, …).

Ve výchozím stavu je nástěnka ESET PROTECT rozdělena do následujících částí:

Přehled stavu – obecná nástěnka poskytující informace o stavu vaší ESET PROTECT infrastruktury. Tuto nástěnku nemůžete modifikovat.

Přehled incidentů – na této nástěnce máte přehled o všech nevyřešených detekcích za posledních 7 dní seskupené podle způsobu detekce, závažnosti a také přehled zařízení a uživatelů s největším výskytem detekcí. Tuto nástěnku nemůžete modifikovat.

ESET LiveGuard – Pokud používáte ESET LiveGuard Advanced, naleznete zde užitečné přehledy týkající se této služby.

Počítače – na této záložce naleznete přehled o spravovaných klientech jako je stav ochrany, informace o operačním systému, chybějících aktualizacích atp.

Stav výkonu serveru – zobrazuje informace o ESET PROTECT serveru jako takovém – jeho vytížení (sítě, CPU, paměti, databáze) – klienty, kteří mají problém s připojením k serveru atp.

Antivirové detekce – poskytuje informace získané od antivirového modulu na jednotlivých klientech – aktivní hrozby, hrozby zaznamenané za posledních 7/30 dní atp.

Síťové detekce – přehled o všech zaznamenaných síťových událostech včetně jejich závažnosti.

ESET aplikace – zobrazuje informace o stavu ESET aplikací ve vaší síti.

Cloudová ochrana – na této nástěnce máte k dispozici přehledy související s cloudovou ochranou vaší sítě zajišťovanou službou ESET LiveGrid® a v případě, že máte odpovídající licenci, též ESET LiveGuard Advanced.