Architektura a komponenty ESET PROTECT

Pro běh konzole pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET je nutné nainstalovat následující komponenty:

ESET PROTECT Server (výkonná součást, která zajišťuje komunikaci s klienty)

ESET PROTECT Web Console (webové rozhraní pro obsluhu ESET PROTECT Serveru)

ESET Management Agent (nainstalovaný na klientských stanicích; zajišťuje komunikaci s ESET PROTECT serverem)

Následující komponenty jsou volitelné, ale ve velkých sítích je doporučujeme nainstalovat pro dosažení maximálního výkonu:

Apache HTTP Proxy

Rougue Detection Sensor (objeví nespravované počítače ve vaší síti)


note

Další informace naleznete v kapitole Certifikáty a Komponenty ESET PROTECT infrastruktury.

serveru

ESET PROTECT Server je výkonná součást celé infrastruktury, která zpracovává veškerá data od klientů připojených k serveru (prostřednictvím ESET Management Agenta).

Agent

ESET Management Agent je nezbytnou součástí ESET PROTECT infrastruktury. Klienti (počítače) nekomunikují se serverem přímo, ale výměnu dat zajišťuje agent. Agent sbírá informace z klienta a odesílá je na ESET PROTECT Server. A naopak přijímá úlohy, které ESET PROTECT Server odeslal klientovi – ty jsou odeslány agentovi, který je předá bezpečnostnímu produktu ESET nainstalovanému na koncovém zařízení.

Web Console

ESET PROTECT Web Console je webové rozhraní určené pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET ve vaší síti. Poskytuje přehled o všech klientech v síti a umožňuje vzdáleně nasadit agenta a bezpečnostní řešení ESET na počítače, které zatím prostřednictvím Web Console nespravujete. Pokud máte webový server dostupný z internetu, můžete ESET PROTECT spravovat prakticky odkudkoli z libovolného zařízení s internetovým prohlížečem.

Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy je samostatná komponenta, která při použití s ESET PROTECT 9 může sloužit pro distribuci aktualizací a instalačních balíčků počítačům ve vaší síti. Jedná se o transparentní proxy, což znamená, že do cache ukládá soubory stahované z internetu a minimalizuje tak množství přenášených dat.

Výhody Apache HTTP Proxy jsou následující:

Do cache dokáže ukládat:

oAktualizace detekčních a programových modulů

oAktivační úlohy (do cache se ukládá komunikace s aktivačními servery – žádosti o získání licence)

odata z ESET PROTECT repozitáře,

oA distribuovat je klientům ve vaší síti.

Minimalizuje množství dat stažených z internetu.

ESET Rogue Detection Sensor

Rogue Detection Sensor (RD Sensor) dokáže ve vaší síti najít počítače, které zatím nespravujete prostřednictvím ESET PROTECT. Tato komponenta aktivně vyhledává v síti nová zařízení a automaticky vám je zobrazí v ESET PROTECT.


note

Komponentě Rogue Detection Sensor může trvat až 24 hodin než ve vaší síti najde nové počítače.

Nově objevená zařízení naleznete v předdefinovaném přehledu, ze kterého si je můžete přidat do požadovaných statických skupin, nasadit na ně ESET Management Agenta a aplikovat na ně úlohy nebo politiky.