Instalace ESET PROTECT Serveru pomocí all-in-one balíčku

Instalace komponent ESET PROTECT infrastruktury

Pro správu menších sítí (do 1.000 klientů) můžete ESET PROTECT Server a všechny další komponenty, včetně databázového i webového serveru, nainstalovat na jeden server. Z pohledu výkonu je to zpravidla dostatečné. Všichni spravovaní klienti se ESET PROTECT Serveru budou připojovat přímo, a komunikaci bude zajišťovat ESET Management Agent. Administrátor si může ESET PROTECT Web Console zobrazit ve webovém prohlížeči z libovolného počítače v síti nebo si ji otevřít přímo na serveru, kde běží ESET PROTECT Server.

ds_single_server_small_business

Instalace

Instalační balíčky ESET PROTECT jsou dostupné v mnoha podobách a je možné jej nainstalovat několika způsoby:

V malých prostředích doporučujeme pro nasazení na Windows využít all-in-one instalační balíček.

Pokud virtualizujete, doporučujeme použít ESET PROTECT virtuální appliance postavenou na operačním systému CentOS, a nasadit si ji do svého hypervizoru. Jedná se o rychlejší a jednodušší způsob nasazení, než je instalace na Windows.


note

Pokud provádíte aktualizaci ze starší verze ESET PROTECT nebo ESMC 7.x, postupujte podle kroků uvedených v samostatné kapitole.