Uživatelé a sady oprávnění

Bezpečnostní model ESET PROTECT

Níže uvádíme vysvětlení klíčových výrazů používaných v bezpečnostním modelu:

Výraz

Vysvětlení

Domovská skupina

Domovská skupina je skupina, do které se ukládají objekty (zařízení, úlohy, šablony, politiky, …) vytvořené uživatelem. Každý uživatel má definován pouze jednu domovskou skupinu.

Objekt

Každý objekt (zařízení, úloha, šablona nebo oznámení) se nachází právě v jedné statické skupina. Přístup k objektům závisí na tom, zda má uživatel přístup do dané skupiny. Snadno tak můžete přístup přidělit dalšímu uživateli (například v době dovolené).

Přístup skupiny

Prostřednictvím této funkce si pohodlně zobrazíte objekty, které se nachází v konkrétní skupině.

Administrator

Uživatel, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má přiřazena administrátorská oprávnění, je plnohodnotný administrátor.

Přístupové oprávnění

Oprávnění pro přístup k objektu nebo spouštění úloh.

Sada oprávnění

Sada oprávnění reprezentuje oprávnění přiřazená uživateli definující přístup k částem ESET PROTECT Web Console. Sady oprávnění definují jaké funkce ESET PROTECT Web Console uživatel uvidí, a ke kterým nebude mít přístup. Uživateli můžete přiřadit libovolné množství sad oprávnění. Oprávnění se aplikují vždy na objekty umístěné v definovaných statických skupinách.

Funkce

Funkce je typ objektu nebo akce. Přístup můžete definovat na těchto úrovních: Čtení, Zápis, nebo Použít. Kombinaci těchto funkcí aplikovaných na skupinu se říká sada oprávnění.

Další informace naleznete v administrační příručce k ESET PROTECT v kapitole Přístupová oprávnění.

Vytvořit nového uživatele ESET PROTECT Web Console

Po dokončení čisté instalace ESET PROTECT existuje pouze jeden uživatelský účet: Administrator a jeho domovskou skupinou je statická skupina Všechna zařízení.


important

Tento účet nedoporučujeme používat na prováděních každodenních činností. Důrazně doporučujeme vytvořit si další administrátorský účet. Vytvořit si můžete více uživatelských účtů, kdy každý z nich bude mít pouze potřebná oprávnění pro prováděních konkrétních činností.