ESET Remote Deployment Tool

ESET Remote Deployment Tool je nástroj určený pro vzdálené nasazení all-in-one instalačního balíčku vytvořeného v ESET PROTECT obsahujícího ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET.

Jedná se o samostatný nástroj, který je dostupný ke stažení na webových stránkách společnosti ESET. Primárně je určen pro malé a středně velké sítě, kdy jej spouštíte pod běžným administrátorským účtem.


note

ESET Remote Deployment tool je samostatný nástroj pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu na stanice s podporovaným operačním systémem Microsoft Windows.

Předpoklady pro použití Deployment Tool


important

Při nasazování ESET_MNG Agenta prostřednictvím serverové úlohy se ujistěte, že má PRODUCT Server i cílová stanice přístup k internetu.

Níže uvádíme předpoklady pro použití ESET Remote Deployment Tool na platformě Windows.

Nainstalovaný ESET PROTECT Server a ESET PROTECT Web Console.

Na cílové stanici musíte mít povoleny potřebné porty. Jejich seznam naleznete v kapitole Používané porty v sekci ESET Management Agent – používáno pro vzdálené nasazení na cílovou stanici s OS Windows.

V názvu instalačního balíčku musí být uvedena platforma ("x86" nebo "x64"). V opačném případě nasazení selže.

Vytvořený a stažený all-in-one instalační balíček.

Pro jeho vytvoření musíte mít oprávnění pro vytvoření all-in-one instačního balíčku.

 


note

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.

Pro nasazení ESET Management Agenta postupujte podle následujících kroků:

1.Stáhněte si Deployment Tool z webových stránek společnosti ESET.

2.Ujistěte se, že máte splněny všechny předpoklady.

3.Spusťte ESET Remote Deployment tool na klientské stanici.

4.Vyberte možnost Add computers manually. Zadejte ručně názvy počítačů nebo jejich IP adresy.

5.Pokračujte kliknutím na tlačítko Next. Každý záznam oddělte novým řádkem.


important

Vždy vybírejte počítače se stejnou platformou (64-bit nebo 32-bit).

6.V dalším kroku se zobrazí seznam všech zařízení dostupných pro nasazení. Vyberte počítače, na které chcete vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

7.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček v ESET PROTECT nebo ESET PROTECT Cloud Web Console. Vybráním možnosti Use ESET offline install package (soubor .dat) nasadíte offline balíček vytvořený prostřednictvím ESET PROTECT Live Installer (pouze u ESET PROTECT Cloud). Pokud na cílové stanici není instalováno žádné další bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover. ESET AV Remover dokáže odstranit podporovaná bezpečností řešení třetích stran.

8.Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného uživatele.

9.Následně v sekci Deployment method vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí stany. Po vybrání možnosti nasazení klikněte na tlačítko Next.

deploy_tool


important

Po vybrání možnostPsExec nasazení selže z důvodu, že nástroje není schopen odsouhlasit licenční ujednání (EULA) PsExec. Pro úspěšné nasazení si otevřete příkazový řádek a spusťte PsExec ručně.

10. Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success". Nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud nasazení selže, pro získání bližších informací klikněte ve sloupci Status na More info. Následně si můžete exportovat seznam stanic, na něž se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na tlačítko Browse, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed computer.

deploy_tool_success

Pro ověření funkčnosti ESET Management Agenta si na cílové stanici otevřete soubor: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html

Další možnosti nasazení ESET Management Agenta prostřednictvím ESET Remote Deployment Tool

Active Directory – prostřednictvím této možnosti si můžete seznam počítačů načíst z Active Directory. Můžete si rovněž exportovat seznam počítačů v Active Directory pro jejich importování do ESET PROTECT.

Scan Network – prostřednictvím této možnosti můžete najít počítače v konkrétním IP rozsahu.

Import list – prostřednictvím této možnosti můžete importovat seznam počítačů ze souboru.

Řešení problémů


note

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.