Aktualizácia Apache Tomcat

Apache Tomcat je nevyhnutná súčasť potrebná na správne fungovanie ESET PROTECT Web Console.

Ak prechádzate na najnovšiu verziu ESET PROTECT alebo ste dlhší čas neaktualizovali Apache Tomcat, mali by ste zvážiť aktualizáciu Apache Tomcat na najnovšiu verziu. Aktualizovanie verejne dostupných služieb, akými sú Apache Tomcat a podobne, znižuje bezpečnostné riziká pre vaše prostredie.

Pri aktualizácii Apache Tomcat postupujte podľa príslušných inštrukcií:

Inštrukcie pre Windows (najnovší All-in-one inštalátor pre ESET PROTECT) – Toto je odporúčaná metóda aktualizácie v prípade, že bola vaša existujúca inštalácia Apache Tomcat vykonaná prostredníctvom All-in-one inštalátora.

Inštrukcie pre Windows (manuálna aktualizácia) – Apache Tomcat aktualizujte manuálne v prípade, že ste existujúcu inštaláciu Apache Tomcat vykonali manuálne alebo nemáte k dispozícii najnovší All-in-one inštalátor pre ESET PROTECT.

Inštrukcie pre Linux