Aktualizácia nástroja ESMC/ESET PROTECT nainštalovaného na Failover klastri na systéme Windows

Ak máte ESMC/ESET PROTECT Server nainštalovaný na Failover klastri na systéme Windows a želáte si prejsť na najnovší ESET PROTECT, pokračujte podľa nasledujúcich krokov:


important

Uistite sa, že používate podporovaný operačný systém.

1.Zastavte rolu ESMC/ESET PROTECT Server v Správcovi klastrov. Uistite sa, že služba ESET Security Management Center Server alebo ESET PROTECT Server je zastavená na všetkých klastrových uzloch.

2.Pripojte zdieľaný disk k uzlu node1 a aktualizujte súčasť Server manuálne spustením najnovšieho inštalačného balíka .msi rovnako ako v prípade inštalácie samostatnej súčasti.

3.Po dokončení inštalácie (aktualizácie) sa uistite, že služba ESET PROTECT Server je zastavená.

4.Pripojte zdieľaný disk k uzlu2 a aktualizujte súčasť Server nainštalovaním najnovšej verzie tak, ako v kroku č. 2.

5.Keď sa ESET PROTECT Server aktualizuje na všetkých klastrových uzloch, spustite rolu ESET PROTECT Server v Správcovi klastrov.

6.Aktualizujte ESET Management Agenta manuálne spustením najnovšieho inštalačného balíka .msi na všetkých klastrových uzloch.

7.V nástroji ESET PROTECT Web Console skontrolujte, či verzie agenta a servera na všetkých uzloch ukazujú najnovšiu, aktualizovanú verziu.