Migrácia a preinštalovanie

Existujú rôzne metódy migrácie a preinštalovania vášho ESET PROTECT Servera a ostatných súčastí nástroja ESET PROTECT:

Migrácia alebo preinštalovanie ESET PROTECT 9 z jedného servera na druhý.

 


important

Ak chcete migrovať ESET PROTECT Server na iný počítač, exportujte/zálohujte všetky certifikačné autority a certifikát ESET PROTECT Servera. V opačnom prípade súčasti ESET PROTECT nebudú komunikovať s vaším novým ESET PROTECT Serverom.

 

Migrácia ESET PROTECT databázy

Migrácia MDM

Zmena názvu hostiteľa alebo IP adresy ESET PROTECT Servera

Migrácia z ERA 5.x

Pozrite si tiež kapitolu Aktualizácia .