Zmena IP adresy alebo názvu hostiteľa ESET PROTECT Servera po migrácii

Pre zmenu názvu hostiteľa alebo IP adresy vášho ESET PROTECT Servera postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Ak certifikát vášho ESET PROTECT Servera obsahuje konkrétnu IP adresu a/alebo názov hostiteľa, vytvorte nový certifikát servera a použite danú IP adresu alebo názov hostiteľa. Ak však máte zástupný znak * v poli hostiteľ pre certifikát servera, prejdite na krok č. 2. Ak nie, vytvorte nový certifikát servera, použite novú IP adresu a názov hostiteľa (oddeľte ich čiarkou), pričom pridajte aj predošlú IP adresu a názov hostiteľa.

2.Nový certifikát podpíšte pomocou certifikačnej autority ESET PROTECT Servera.

3.Vytvorte politiku, pomocou ktorej zmeníte pripojenie klientov na novú IP adresu alebo názov hostiteľa (pokiaľ možno IP adresu). Pridajte aj alternatívne pripojenie na starú IP adresu alebo názov hostiteľa, aby sa mohol ESET Management Agent pripojiť na oba servery. Viac informácií nájdete v časti Vytvorenie politiky pre pripojenie ESET Management Agenta na nový ESET PROTECT Server.

4.Aplikujte túto politiku na vaše klientske počítače a počkajte, kým prebehne replikácia ESET Management Agentov. Napriek tomu, že politika presmeruje klientov na nový server, ktorý nie je spustený, ESET Management Agenty budú používať na pripojenie na pôvodnú IP adresu alternatívny server.

5.Nový certifikát servera si nastavte v časti Viac > Nastavenia.

6.Reštartujte službu ESET PROTECT Server a zmeňte IP adresu alebo názov hostiteľa.

Podrobné inštrukcie týkajúce sa zmeny IP adresy ESET PROTECT Servera nájdete v našom článku databázy znalostí.