Serverom asistovaná inštalácia agenta

Pre pokračovanie v serverom asistovanej inštalácii agenta postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESET PROTECT Web Console (rovnaké ako pre ESET PROTECT Server) do poľa Hostiteľ servera. Web Console port nechajte nastavený na predvolený port 2223, ak nepoužívate vlastný port. Nezabudnite tiež zadať prihlasovacie údaje pre Web Console do polí Meno používateľa a Heslo. Je tiež možné sa prihlásiť ako doménový používateľ označením možnosti Prihlásiť do domény.


important

Uistite sa, že Hostiteľ servera zodpovedá aspoň jednej z hodnôt (ideálne FQDN) zadaných v poli Hostiteľ v časti Certifikát servera. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie „Prijatý certifikát servera nie je platný“. Ak je však v časti Certifikát servera v poli Hostiteľ zadaná hviezdička (*), certifikát bude môcť fungovať s akýmkoľvek Hostiteľom servera.

V prípade serverom asistovanej inštalácie nie je možné využiť používateľa s dvojúrovňovým overovaním.

2.Kliknite na Áno v prípade, že ste boli vyzvaný na potvrdenie certifikátu.

3.Zvoľte možnosť Nevytvoriť počítač (počítač bude automaticky vytvorený počas prvého pripojenia) alebo Vybrať vlastnú statickú skupinu. Ak kliknete na Vybrať vlastnú statickú skupinu, budete môcť zvoliť jednu skupinu zo zoznamu existujúcich statických skupín v ESET PROTECT. Do tejto skupiny bude pridaný počítač, na ktorý práve inštalujete agenta.

4.Zvoľte cieľový priečinok pre ESET Management Agenta (odporúčame použiť predvolený priečinok), kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Inštalovať.