Offline inštalácia agenta

Pre pokračovanie v offline inštalácii agenta postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Ak ste v predchádzajúcom kroku vybrali možnosť Použiť proxy, zadajte Názov hostiteľa proxy, Port proxy (predvolený port je 3128), Používateľské meno a Heslo a kliknite na Ďalej.

2.Kliknite na Prehľadávať a prejdite do umiestnenia vášho partnerského certifikátu (toto je certifikát agenta, ktorý ste exportovali z ESET PROTECT). Nechajte pole Heslo certifikátu prázdne, pretože tento druh certifikátu nevyžaduje heslo. Nemusíte hľadať Certifikačnú autoritu – nechajte toto pole prázdne.


note

Ak používate vlastný certifikát pre ESET PROTECT (namiesto prednastaveného, ktorý bol automaticky vygenerovaný pri inštalácii nástroja ESET PROTECT), použite daný certifikát aj pri tejto inštalácii.

 


warning

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

 

3.Pre inštaláciu do prednastaveného priečinka kliknite na Ďalej, prípadne kliknite na Zmeniť pre výber iného priečinka (odporúčame ponechať pôvodné umiestnenie).