Rogue Detection Sensor

Rogue Detection Sensor (RD Sensor) je nástroj na vyhľadávanie počítačov v sieti. Poskytuje pohodlný spôsob pridávania nových počítačov do štruktúry ESET PROTECT bez potreby manuálneho vyhľadávania a pridávania. Nájdené počítače budú nahlásené v prednastavenom reporte, čím sa umožní ich presunutie do statickej skupiny a následné spúšťanie úloh.

RD Sensor aktívne počúva ARP požiadavky (broadcasts). Keď RD Sensor zachytí nové sieťové zariadenie, zašle na dané zariadenie ARP odpoveď (unicast), prostredníctvom vybraných portov získa odtlačok zariadenia a odošle informácie o zariadení na ESET PROTECT Server. ESET PROTECT Server následne vyhodnotí, či je nájdené zariadenie neznáme alebo je už spravované v rámci ESET PROTECT.

Získavanie odtlačku cieľového zariadenia nie je možné vypnúť, pretože ide o hlavnú funkciu nástroja RD Sensor.


important

V prípade viacerých segmentov siete musí byť Rogue Detection Sensor nainštalovaný osobitne v každom sieťovom segmente, aby vytváral komplexný zoznam všetkých zariadení na celej sieti.

Každý počítač v sieti (doméne, LDAP, sieti Windows) je automaticky pridaný do zoznamu počítačov ESET PROTECT Servera prostredníctvom synchronizačnej úlohy. Použite nástroja RD Sensor je pohodlným spôsobom detekcie počítačov, ktoré nie sú v doméne alebo inej sieti, a pridania ich do štruktúry ESET PROTECT Servera. RD Sensor si pamätá počítače, ktoré už boli nájdené a nebude odosielať duplicitné informácie.

scheme_rd_sensor_sm