Agent

ESET Management Agent je dôležitou súčasťou nástroja ESET PROTECT. Počítače nekomunikujú priamo so serverom, miesto toho túto komunikáciu sprostredkúva ESET PROTECT Agent. Agent zbiera informácie na klientskom počítači a odosiela ich na ESET PROTECT Server. Ak ESET PROTECT Server odosiela klientsku úlohu, server najprv odošle úlohu agentu, ktorý ju následne odošle klientu. ESET Management Agent využíva nový, vylepšený komunikačný protokol.

Pre zjednodušenie implementácie ochrany vo firemnom prostredí je ESET Management Agent zahrnutý v ESET PROTECT suite. Je jednoduchý, modulárny, slúži na pokrytie všetkej komunikácie medzi ESET PROTECT Serverom a produktmi spoločnosti ESET alebo operačným systémom. Bezpečnostné produkty spoločnosti ESET nekomunikujú priamo so serverom ale prostredníctvom ESET PROTECT Agenta. Počítače, ktoré majú nainštalovaný ESET Management Agent a komunikujú s ESET PROTECT Serverom, sa označujú ako „spravované“ počítače. Agent môžete nainštalovať na akýkoľvek počítač bez ohľadu na to, či je na danom počítači nainštalovaný iný softvér od spoločnosti ESET.

Výhody:

Jednoduchá inštalácia – agenta je možné nasadiť na klientske počítače vo firemnej sieti ako akýkoľvek iný softvér.

Miestna správa bezpečnosti – prednastavením bezpečnostných scenárov pre agenta sa značne znižuje čas reakcie na detekciu.

Off-line správa bezpečnosti – agent môže reagovať na udalosti aj v čase, keď nie je pripojený na ESET PROTECT Server.


important

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Ak sa rozhodnete pre Web Console alebo Agenta použiť nepredvolený port, môže to vyžadovať úpravu nastavení firewallu. V opačnom prípade môže inštalácia zlyhať.

scheme_agent_sm