Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Kiedy zacząć używać narzędzia Mirror Tool

W przypadku pracy w środowisku offline, w którym komputery w sieci nie łączą się z Internetem przez dłuższy czas (kilka miesięcy, rok), narzędzie Mirror Tool (dostępne dla systemów Windows i Linux) jest jedynym sposobem dystrybuowania aktualizacji modułów produktów, ponieważ umożliwia ono pobranie wszystkich dostępnych aktualizacji poziomowych i nanoaktualizacji po otrzymaniu każdego żądania dotyczącego informacji o udostępnieniu nowej aktualizacji.


note

Zapoznaj się z tym artykułem z bazy wiedzy, aby skonfigurować tworzenie łańcucha przy użyciu narzędzia Mirror Tool (konieczne jest skonfigurowanie narzędzia Mirror Tool w taki sposób, aby pobierało aktualizacje z innego narzędzia Mirror Tool).

Najważniejszą różnicą pomiędzy serwerem proxy Apache HTTP oraz narzędziem Mirror Tool jest fakt, że serwer proxy Apache HTTP pobiera wyłącznie brakujące aktualizacje (na przykład nanoaktualizację 3), natomiast narzędzie Mirror Tool pobiera wszystkie dostępne aktualizacje poziomowe i nanoaktualizacje (lub tylko aktualizacje poziomowe, jeśli tak zostanie skonfigurowane), niezależnie od tego, której aktualizacji określonego modułu brakuje.


note

Aktualizacje przesyłane strumieniowo nie są dostępne w narzędziu Mirror Tool. Zalecamy preferowanie aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy HTTP z wykorzystaniem kopii dystrybucyjnych, jeśli to możliwe. Wybierz tę opcję nawet wtedy, gdy komputer jest w trybie offline, ale ma dostęp do innego komputera podłączonego do Internetu i może uruchamiać serwer proxy HTTP do buforowania plików aktualizacji.

Zastosowanie narzędzia Mirror Tool zamiast serwera proxy Apache HTTP przetestowaliśmy w tej samej sieci złożonej z 1.000 komputerów. Na podstawie analizy ustaliliśmy, że w miesiącu pobranych zostało 5500 MB aktualizacji. Wielkość pobieranych aktualizacji nie zwiększyła się w wyniku dodania do sieci kolejnych komputerów. Jest to w dalszym ciągu ogromne zmniejszenie obciążenia w porównaniu do konfiguracji, w której klienty łączą się bezpośrednio z Internetem, jednak poprawa wydajności nie jest tak znacząca jak w przypadku zastosowania serwera proxy HTTP.

Liczba komputerów w sieci korporacyjnej

25

36

50

100

500

1.000

Bezpośrednie połączenie z Internetem (MB/mies.)

375

900

1.250

2.500

12.500

25.000

Mirror Tool (MB/mies.)

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500


note

Nawet jeśli w sieci jest więcej niż 1.000 komputerów, wykorzystanie przepustowości w związku z aktualizacjami nie zwiększa się znacząco zarówno w przypadku zastosowania serwera proxy Apache HTTP, jak i narzędzia Mirror Tool.