Wymagania systemowe i rozmiary

Aby można było zainstalować i uruchomić ESET PROTECT, Twój system musi spełniać wymagania wstępne dotyczące sprzętu, bazy danych, sieci i oprogramowania.