Kiedy zacząć używać serwera proxy Apache HTTP

Na podstawie przeprowadzonych przez nas testów zalecamy wdrożenie serwera proxy Apache HTTP w przypadku sieci złożonych z co najmniej 37 komputerów.


important

Dla skutecznego buforowania niezbędne jest, aby data i godzina na serwerze proxy HTTP była poprawnie ustawiona. Kilkuminutowe różnice spowodowałyby, że mechanizm buforowania nie działałby skutecznie, pobierając więcej plików, niż jest to konieczne.

Na podstawie analiz wykorzystania przepustowości wyłącznie na potrzeby aktualizacji w sieci testowej złożonej z 1.000 komputerów, w której przeprowadzono kilka instalacji i dezinstalacji ustalono co następuje:

jeden komputer pobiera średnio 23,9 MB aktualizacji miesięcznie, jeśli łączy się bezpośrednio z Internetem (bez zastosowania serwera proxy Apache HTTP);

przy zastosowaniu serwera proxy Apache HTTP łączne pobrania w całej sieci wyniosły 900 MB miesięcznie.

Proste zestawienie ilości danych aktualizacji pobieranych miesięcznie w przypadku bezpośredniego połączenia z Internetem lub serwera proxy Apache HTTP w sieci komputerowej:

Liczba komputerów w sieci korporacyjnej

25

36

50

100

500

1.000

Bezpośrednie połączenie z Internetem (MB/mies.)

375

900

1.250

2.500

12.500

25 000

Serwer proxy Apache HTTP (MB/mies.)

30

50

60

150

600

900