Postupak migracije za MySQL Server

Preduvjeti

Potrebno je instalirati izvorne i ciljne instance SQL servera. Možda se nalaze na različitim računalima.

MySQL alati moraju biti dostupni na barem jednom računalu (mysqldump i mysql klijent).

Korisne veze

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/copying-databases.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqldump.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysql.html

Postupak migracije


note

U naredbama, konfiguracijskim datotekama ili SQL upitima niže, uvijek zamijenite:

SRCHOST s adresom servera izvorne baze podataka

SRCROOTLOGIN s podacima za prijavu root korisnika izvornog MySQL servera

SRCDBNAME s nazivom izvorne ESET PROTECT baze podataka za koju se radi sigurnosna kopija

BACKUPFILE s putem do datoteke gdje će se pohraniti sigurnosna kopija

TARGETROOTLOGIN s podacima za prijavu root korisnika ciljnog MySQL servera

TARGETHOST s adresom servera ciljne baze podataka

TARGETDBNAME s nazivom ciljne ESET PROTECT baze podataka (nakon migracije)

TARGETLOGIN s imenom za prijavu za novog korisnika ESET PROTECT baze podataka na ciljnom serveru baze podataka

TARGETPASSWD s lozinkom novog korisnika ESET PROTECT baze podataka na ciljnom serveru baze podataka

Nije nužno pokretati SQL upite niže putem naredbenog retka. Ako je dostupan GUI alat, možete koristiti aplikaciju koju već poznajete.

1.Zaustavite ESET PROTECT server / servis MDM.

2.Stvorite potpunu sigurnosnu kopiju izvorne ESET PROTECT baze podataka (baze podataka koju planirate migrirati):

mysqldump --host SRCHOST --disable-keys --extended-insert --routines -u SRCROOTLOGIN -p SRCDBNAME > BACKUPFILE

3.Pripremite praznu bazu podataka na ciljnom MySQL serveru:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE DATABASE TARGETDBNAME /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;"


note

na sustavima Linux upotrijebite znak apostrofa ' umjesto navodnika ".

4.Vratite bazu podataka na ciljnom MySQL serveru na prethodno pripremljenu praznu bazu podataka:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p TARGETDBNAME < BACKUPFILE

5.Stvorite korisnika ESET PROTECT baze podataka na ciljnom MySQL serveru:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE USER TARGETLOGIN@'%' IDENTIFIED BY 'TARGETPASSWD';"

Preporučeni znakovi za TARGETLOGIN:

mala ASCII slova, brojevi i podvlaka "_"

Preporučeni znakovi za TARGETPASSWD:

samo ASCII znakovi, uključujući velika i mala ASCII slova, brojeve, razmake i posebne znakove

Nemojte koristiti znakove koji nisu ASCII, vitičaste zagrade {} ili @

Imajte na umu da ćete, ako ne slijedite prethodne preporuke za znakove, možda imati problema s povezivanjem baze podataka ili ćete morati izuzeti posebne znakove u kasnijim koracima tijekom modifikacije niza za povezivanje baze podataka. Pravila za izuzimanje znakova nisu uključena u ovaj dokument.

6.Omogućite odgovarajuća pristupna prava korisniku ESET PROTECT baze podataka na ciljnom MySQL serveru:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=GRANT ALL ON TARGETDBNAME.* TO TARGETLOGIN;"


note

na sustavima Linux upotrijebite znak apostrofa ' umjesto navodnika ".

7.Uklonite sadržaj tablice tbl_authentication_certificate (inače se agenti možda neće uspješno povezati s novim serverom):

 mysql --host TARGETHOST -u root -p "--execute=DELETE FROM era_db.tbl_authentication_certificate where certificate_id = 1;"

8.Povezivanje ESET PROTECT servera ili MDM-a s bazom podataka.