Povezivanje ESET PROTECT servera ili MDM-a s bazom podataka

Slijedite korake u nastavku na računalu na kojem je instaliran ESET PROTECT server ili ESET PROTECT MDM da biste ga povezali s bazom podataka.

1.Zaustavite ESET PROTECT server / servis MDM.

2.Pronađite startupconfiguration.ini

Windows:

Server:

%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

MDMCore:

%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

Linux :

Server:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

MDMCore:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/startupconfiguration.ini

3.Promijenite niz za povezivanje s bazom podataka na ESET PROTECT serveru/MDM-u startupconfiguration.ini

oPostavite adresu i port novog servera baze podataka.

oPostavite novo ESET PROTECT korisničko ime i lozinku u nizu za povezivanje.

Konačni rezultat treba izgledati ovako:

MS SQL:

DatabaseType=MSSQLOdbc

DatabaseConnectionString=Driver=SQL Server;Server=TARGETHOST,1433;Uid=TARGETLOGIN;Pwd={TARGETPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETDBNAME;

MySQL:

DatabaseType=MySqlOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver;Server=TARGETHOST;Port=3306;User=TARGETLOGIN;
Password={TARGETPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETDBNAME;


note

U prethodno navedenoj konfiguraciji uvijek zamijenite:

TARGETHOST s adresom servera ciljne baze podataka

TARGETDBNAME s nazivom ciljne ESET PROTECT baze podataka (nakon migracije)

TARGETLOGIN s imenom za prijavu za novog korisnika ESET PROTECT baze podataka na ciljnom serveru baze podataka

TARGETPASSWD s lozinkom novog korisnika ESET PROTECT baze podataka na ciljnom serveru baze podataka

4.Pokrenite ESET PROTECT server ili ESET PROTECT MDM i provjerite radi li servis ispravno.