Ručno instalirajte web konzolu


important

Ručna instalacija ESET PROTECT web konzole je napredni postupak. Preporučujemo da instalirate ESET PROTECT web konzolu pomoću cjelovitog instalacijskog programa.

Preduvjeti

Instaliran je ESET PROTECT server.


note

Možete odabrati instalaciju ESET PROTECT web konzole na različitom računalu od računala na kojem je instaliran ESET PROTECT server. Za ovaj su postupak potrebni dodatni koraci.

Apache Tomcat obavezna je komponenta potrebna za pokretanje ESET PROTECT web konzole. Instalirajte Apache Tomcat:

a)Preuzmite najnoviju podržanu verziju datoteke instalacijskog programa za Apache Tomcat (32-bitni/64-bitni instalacijski program za servis sustava Windows) verzija apache-tomcat-[].exe sa stranice https://tomcat.apache.org.

a)Pokrenite instalacijski program.

b)Tijekom instalacije odaberite put do programskog jezika Java (nadređena mapa Java bin mape i lib mape) i odaberite okvir Run Apache Tomcat.

c)Nakon instalacije provjerite je li servis Apache Tomcat servis pokrenut i je li vrsta pokretanja postavljena na Automatski (u services.msc).

Za Apache Tomcat je potreban 64-bitni Java/OpenJDK. Ako je u vašem sustavu instalirano više verzija servisa Java, preporučujemo da deinstalirate starije verzije servisa Java i da zadržite samo najnoviju podržanu verziju servisa Java.


warning

Od siječnja 2019. za javne nadogradnje platforme Oracle JAVA SE 8 za poslovnu, komercijalnu ili proizvodnu upotrebu potrebna je komercijalna licenca. Ako ne kupite pretplatu za JAVA SE, možete upotrijebiti ovaj vodič da biste prešli na besplatnu alternativu. Pogledajte podržane verzije JDK-a.

Instalacija

Za instalaciju komponente ESET PROTECT web-konzole na operacijski sustav Windows slijedite ove korake:


important

Provjerite jesu li ispunjeni svi prethodno navedeni preduvjeti za instalaciju.

1.Posjetite odjeljak za preuzimanje ESET PROTECT kako biste preuzeli samostalni instalacijski program za ESET PROTECT komponentu (Web konzolaera.war).

2.Kopirajte era.war u mapu web-aplikacija Apache Tomcat:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\webapps\

3.Apache Tomcat automatski izdvaja era.war datoteku u era mapu i instalira ESET PROTECT web konzolu. Pričekajte nekoliko minuta dok se izdvajanje ne dovrši. Ako ne dođe do izdvajanja, slijedite korake za otklanjanje poteškoća.

4.Ako ste instalirali ESET PROTECT web konzolu na isto računalo kao i ESET PROTECT server, ponovno pokrenite servis Apache Tomcat. Idite na Početak > Servisi > desnom tipkom miša kliknite servis Apache Tomcat i odaberite Zaustavi. Kliknite Zaustavi i pričekajte 30 sekundi pa kliknitePokreni.


important

Ako ste instalirali ESET PROTECT web konzolu na računalu na kojem nije ESET PROTECT server, izvršite sljedeće dodatne korake da biste aktivirali komunikaciju između ESET PROTECT web konzole i ESET PROTECT servera:

a)Zaustavite servis Apache Tomcat: Idite na Početak > Servisi > desnom tipkom miša kliknite servis Apache Tomcat i odaberite Zaustavi.

b)Pokrenite Blok za pisanje kao administrator i uredite C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)Pronađite server_address=localhost.

d)Zamijenite localhost IP adresom svojeg ESET PROTECTservera i spremite datoteku.

e) Pokrenite Apache Tomcat servis. Idite na Početak > Servisi > desnom tipkom miša kliknite servis Apache Tomcat i odaberite Pokreni.

5.Otvorite ESET PROTECT web konzolu u podržanom web pregledniku za prikaz zaslona za prijavu:

S računala koje je host za ESET PROTECT web konzolu: http://localhost:8080/era

S bilo kojeg računala s internetskim pristupom ESET PROTECT web konzoli (zamijenite IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME IP adresom ili nazivom hosta ESET PROTECT web konzole): http://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8080/era

6.Konfiguriranje web konzole nakon instalacije:

Standardni HTTP port je postavljen na 8080 tijekom ručne instalacije servisa Apache Tomcat. Preporučujemo da podesite HTTPS vezu za Apache Tomcat.

Pogledajte dodatnu konfiguraciju web konzole za korporativna rješenja ili sustave slabih performansi.