Ruční instalace Web Console


important

Ruční instalace ESET PROTECT Web Console je určena zkušeným uživatelům. ESET PROTECT Web Console doporučujeme nainstalovat prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku.

Předpoklady

Máte nainstalován ESET PROTECT Server.


note

ESET PROTECT Web Console můžete rovněž nainstalovat na jiný počítač, než na kterém běží ESET PROTECT Server. V takovém případě je nutné provést další změny v konfiguraci.

Pro běh ESET PROTECT Web Console je vyžadován webový server Apache Tomcat. Nainstalujte Apache Tomcat

a)Z webových stránek https://tomcat.apache.org si stáhněte podporovanou verzi Apache Tomcat (32-bit/64-bit Windows Service Installer) – apache-tomcat-[verze].exe.

a)Spusťte instalační balíček.

b)V průběhu instalace vyberte cestu k balíku Java (vybírejte nadřazenou složku Javabin a lib) a zaškrtněte možnost Run Apache Tomcat.

c)Po dokončení instalace prostřednictvím services.msc konzole ověřte, že má služba Apache Tomcat nastaveno automatické spouštění.

Apache Tomcat vyžaduje ke svému běhu 64-bit Java/OpenJDK. Máte-li v systému nainstalováno více verzí Java, doporučujeme ostatní odinstalovat a ponechat pouze nejnovější podporovanou verzi.


warning

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její bezplatnou alternativu. V naší Databázi znalostí naleznete přehled podporovaných verzí JDK.

Instalace

Pro instalaci ESET PROTECT Web Console na Windows postupujte podle následujících kroků:


important

Ujistěte, že splňujete všechny výše uvedené požadavky pro instalaci.

1.Instalační balíčky ESET PROTECT pro individuální instalaci si stáhněte z webových stránek společnosti ESET ze sekce ESET PROTECT. (soubor s Web Console era.war).

2.Zkopírujte soubor era.war do Apache Tomcat složky s webovými aplikacemi:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\

3.Apache Tomcat automaticky soubor era.war rozbalí do složky era, čímž dojde k nainstalování ESET PROTECT Web Console. Vyčkejte několik minut, než dojde k úplnému rozbalení archivu. Pokud k rozbalení archivu nedojde, postupujte dle kroků uvedených v kapitole řešení problémů.

4.Pokud jste ESET PROTECT Web Console nainstalovali na stejný stroj jako ESET PROTECT Server, restartujte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Zastavit. Vyčkejte 30 sekund a klikněte na tlačítko Start.


important

Pokud jste ESET PROTECT Web Console nainstalovali na jiný stroj, než na kterém běží ESET PROTECT Server, proveďte níže uvedené kroky, aby konzole měla spojení se serverem:

a)Zastavte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Zastavit.

b)V textovém editoru (spuštěném jako administrátor) si otevřete soubor C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)V souboru najděte řádek server_address=localhost.

d)Nahraďte hodnotu localhost skutečnou IP adresou stroje, na kterém běží ESET PROTECT server. Soubor uložte.

e) Spusťte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Spustit.

5.V podporovaném internetovém prohlížeči si otevřete ESET PROTECT Web Console. Přihlašovací obrazovka se zobrazí po zadání:

http://localhost:8080/era – na stoji, na kterém běží webový server a ESET PROTECT Web Console.

http://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8080/era – z jakéhokoli zařízení v síti (kde IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME nahraďte IP adresou nebo názvem stroje, na kterém běží ESET PROTECT Web Console).

6.Dodatečná konfigurace Web Console po dokončení instalace:

Apache Tomcat běží po dokončení instalace na výchozím portu 8080. Doporučujeme nastavit webový server Apache Tomcat tak, aby používal HTTPS protokol.

Dále se podívejte do kapitoly Konfigurace webové konzole v enterprise prostředí a na systémech s nízkým výkonem.