Instalace HTTP Proxy na Windows

K čemu slouží Apache HTTP Proxy

HTTP Proxy zajišťuje směrování šifrované komunikace ESET Management Agenta na ESET PROTECT server. V základu ESET PROTECT používá Apache HTTP Proxy jako Proxy server.

HTTP Proxy použijte pouze v případě, kdy ESET Management Agenti nemají přímou viditelnost na ESET PROTECT Server. HTTP Proxy neagreguje komunikaci ani nesnižuje množství přenášených dat.

Na stroj s HTTP Proxy doporučujeme nainstalovat ESET Management Agenta, ale není to nezbytně nutné. ESET Management Agent nedokáže spravovat (konfigurovat) HTTP Proxy.

Architektura HTTP Proxy

Architektura Apache HTTP Proxy

Pokročilé scénáře použití HTTP Proxy

Předtím, než začnete


important

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESET PROTECT Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESET PROTECT Serverem nebude funkční.

Pokud používáte nestandardní port pro Web Console nebo Agenty, může tato změna v konfiguraci vyžadovat úpravy ve vašem firewallu. V opačném případě se nemusí instalace zdařit.

Instalace a konfigurace

Apache HTTP Proxy můžete nainstalovat samostatně nebo prostřednictvím ESET PROTECT all-in-one instalačního balíčku.

Při instalaci prostřednictvím all-in-one balíčku je nutné stáhnout celý archiv se všemi komponentami, nicméně se jedná o nejjednodušší způsob. Spusťte instalační balíček a k instalaci vyberte Apache HTTP Proxy. Po dokončení instalace je nutné Apache nakonfigurovat.

Instalace prostřednictvím samostatného balíčku je náročnější, nicméně v tomto případě stahujete pouze několik MB dat. Dále se podívejte na instrukce pro instalaci a konfiguraci.

 

Upravte konfiguraci HTTP Proxy tak, aby obsloužila velký počet klientů.

Pokud jste použili 64-bitový Apache HTTP Proxy, můžete zvýšit limit na počet vláken. To provedete úpravou konfiguračního souboru httpd.conf, který naleznete ve složce s Apache HTTP Proxy. V souboru najděte níže uvedená nastavení a změňte hodnoty tak, aby odpovídaly počtu vašich klientů.

Například hodnotu 5000 nahraďte vaší hodnotou. Maximální hodnota je 32000.

ThreadLimit 5000

ThreadsPerChild 5000

 
Neměňte zbytek souboru.