Aktualizácia, migrácia a preinštalovanie

Existujú rôzne metódy aktualizácie, migrácie a preinštalovania vášho ESET PROTECT Servera a ostatných súčastí nástroja ESET PROTECT.


warning

Pred vykonaním aktualizácie na ESET PROTECT 9.0 sa uistite, že používate podporovaný operačný systém. Súčasť ESET PROTECT Server verzie 9.0 nie je kompatibilná s 32-bitovými počítačmi (architektúra x86). Aktualizácia 32-bitového serverového počítača z verzie 7.0 na 9.0 nebude úspešná.

Ak ste už spustili aktualizáciu a váš systém nefunguje, manuálne preinštalujte všetky súčasti ESET PROTECT na pôvodnú verziu.

Pred aktualizáciou premigrujte svoj súčasný ESET PROTECT na 64-bitový počítač a po úspešnej migrácii môžete spustiť aktualizačnú úlohu.

Ak máte nainštalovanú staršiu nepodporovanú databázu (MySQL 5.5 alebo MS SQL 2008/2012), pred aktualizáciou ESET PROTECT Servera aktualizujte svoju databázu na kompatibilnú verziu.

ESET PROTECT 9.0 používa LDAPS ako predvolený protokol na synchronizáciu s Active Directory. Ak ste na počítači so systémom Windows prešli z verzie 7.0 – 7.1 na ESET PROTECT 9.0 a používali ste synchronizáciu s Active Directory, synchronizačné úlohy v ESET PROTECT 9.0 budú neúspešné.

Aktualizácia z ERA 5 alebo 6.5

Priama aktualizácia na vyššiu verziu nie je podporovaná – pozrite si časť Migrácia z ERA 5.x alebo Aktualizácia z ERA 6.x.

Aktualizácia z ESMC 7.x na ESET PROTECT 9.0

Vyberte si jeden z postupov aktualizácie:

Postup aktualizácie

Operačný systém

Poznámka

Úloha Aktualizácia súčastí vo Web Console

Windows/Linux

 

All-in-one inštalátor pre ESET PROTECT 9.0

Windows

All-in-one inštalátor je odporúčanou metódou aktualizácie v prípade, že bola vaša existujúca inštalácia vykonaná prostredníctvom All-in-one inštalátora (používate predvolené inštalácie MS SQL databázy a Apache Tomcat).

Manuálna aktualizácia súčastí

Linux

Postup určený pre pokročilých používateľov systému Linux.


note

Pre zistenie verzie jednotlivých používaných súčastí ESET PROTECT si skontrolujte verziu svojho ESET PROTECT Servera. V ESET PROTECT Web Console prejdite do časti O programe, kde nájdete zoznam všetkých súčastí ESET PROTECT a ich verzií.

Preinštalovanie alebo migrácia ESET PROTECT 9 z jedného servera na druhý

Vykonanie migrácie z jedného servera na druhý alebo preinštalovanie ESET PROTECT Servera.


important

Ak chcete migrovať ESET PROTECT Server na iný počítač, exportujte/zálohujte všetky certifikačné autority a certifikát ESET PROTECT Servera. V opačnom prípade súčasti ESET PROTECT nebudú komunikovať s vaším novým ESET PROTECT Serverom.

Ďalšie postupy

Zmena názvu hostiteľa alebo IP adresy ESET PROTECT Servera.