Databáza

Zadajte databázový server a konektor, ktorý chcete použiť pri inštalácii ESET PROTECT Servera. Môžete používať vlastný databázový server bežiaci vo vašom prostredí, musí však spĺňať požiadavky uvedené nižšie.

All-in-one inštalátor pre ESET PROTECT 9.0 predvolene nainštaluje Microsoft SQL Server Express 2019.

oAk používate staršiu verziu operačného systému Windows (Server 2012 alebo SBS 2011), predvolene bude nainštalovaný Microsoft SQL Server Express 2014.

oInštalátor automaticky vygeneruje náhodné heslo pre autentifikáciu do databázy (uložené v %PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini).


warning

Microsoft SQL Server Express má veľkosť obmedzenú na 10 GB pre každú relačnú databázu. Microsoft SQL Server Express neodporúčame používať v nasledujúcich prípadoch:

Vo veľkých sieťach alebo veľkých podnikoch.

Ak plánujete popri ESET PROTECT používať aj nástroj ESET Enterprise Inspector.

Podporované databázové servery a konektory

ESET PROTECT podporuje dva druhy databázových serverov: Microsoft SQL Server a MySQL.


warning

ESET PROTECT nepodporuje MariaDB. MariaDB je predvolená databáza vo väčšine súčasných linuxových prostredí a je súčasťou inštalácie MySQL.

Podporované databázové servery

Podporované verzie databázy

Podporované databázové konektory

Microsoft SQL Server

Edície Express a non-Express

2014, 2016, 2017, 2019

SQL Server

SQL Server Native Client 10.0

ODBC ovládač pre SQL Server 11, 13, 17

MySQL

5.6*

5.7

8.0

Verzie MySQL ODBC ovládača:

5.1, 5.2

5.3.0-5.3.10

8.0.16, 8.0.17

8.0.27 (iba Windows)

* MySQL 5.6 dosiahol koniec životného cyklu vo februári 2021. Odporúčame vám aktualizovať MySQL databázový server na verziu 5.7 alebo novšiu.


warning

Nasledujúce verzie MySQLODBC ovládača nie sú podporované:

5.3.11 a novšie verzie 5.3.x

8.0.0-8.0.15

8.0.18 a novšie verzie

Požiadavky na hardvér databázového servera:

Pozrite si inštrukcie týkajúce sa hardvéru a škálovateľnosti.

Odporúčania týkajúce sa výkonu

Pre čo najlepší výkon odporúčame použiť najnovšiu podporovanú verziu Microsoft SQL Servera ako databázu pre ESET PROTECT. Napriek tomu, že ESET PROTECT je kompatibilný s MySQL, používanie MySQL môže mať negatívny dopad na výkon systému pri práci s veľkým množstvom dát vrátane riadiacich panelov, detekcií a klientov. Rovnaký hardvér pri použití Microsoft SQL Servera dokáže spravovať niekoľkonásobne viac klientov ako pri použití MySQL.

Môžete sa rozhodnúť, či chcete nainštalovať SQL databázový server na:

rovnaké zariadenie ako ESET PROTECT Server,

rovnaké zariadenie, ale na samostatnom disku,

server vyhradený na inštaláciu SQL databázového servera.

 

Pokiaľ vo vašej sieti spravujete viac ako 10 000 klientov, odporúčame vám použiť vyhradené zariadenie/zariadenia s vyhradenými prostriedkami.

Databáza

Malé a stredné podniky (MSP)

Veľké podniky (Enterprise)

Maximálny počet klientov

Windows

Linux

MS SQL Express

(voliteľné)

5 000

 

MS SQL Server

Žiadne

 

MySQL

10 000

Ďalšie informácie


warning

ESET PROTECT Server nevykonáva zálohu databázy. V rámci zníženia rizika straty dát odporúčame preto pravidelne zálohovať databázový server.

Neinštalujte SQL Server na doménový radič (napríklad Windows SBS/Essentials). Odporúčame nainštalovať ESET PROTECT na iný server alebo neoznačiť súčasť SQL Server Express počas inštalácie (toto vyžaduje existujúci SQL alebo MySQL Server pre spustenie ESET PROTECT databázy).

Ak plánujete použiť vyhradený používateľský účet databázy, ktorý bude mať prístup len do ESET PROTECT databázy, musíte pred inštaláciou vytvoriť používateľský účet so špecifickými oprávneniami. Bližšie informácie nájdete v časti Vyhradený používateľský účet databázy. Budete takisto musieť vytvoriť prázdnu databázu, ktorú bude ESET PROTECT využívať.

Pozrite si tiež inštrukcie, ako nainštalovať a nakonfigurovať MySQL pre Windows a MySQL pre Linux tak, aby bolo zabezpečené ich správne fungovanie s nástrojom ESET PROTECT.

MS SQL Server na systéme Linux nie je podporovaný. Môžete však pripojiť ESET PROTECT Server na systéme Linux k MS SQL Serveru na systéme Windows.

Ak nainštalujete ESET PROTECT Server a MS SQL Server na samostatné počítače, môžete povoliť šifrované pripojenie k databáze.

Klastrové nastavenie databázy v prostrediach s operačným systémom Windows je podporované iba pre MS SQL Server, nie pre MySQL.