Aktualizácia databázového servera

Aktualizáciu existujúcej Microsoft SQL Server inštancie na novšiu verziu pre použitie s ESET PROTECT Serverom vykonáte podľa nižšie uvedených inštrukcií:

1.Zastavte všetky spustené služby ESMC/ESET PROTECT Servera pripájajúce sa na databázový server, ktorý budete aktualizovať. Takisto zastavte všetky ostatné aplikácie, ktoré sa môžu pripájať na vašu Microsoft SQL Server inštanciu.

2.Bezpečne zálohujte všetky relevantné databázy predtým, ako budete pokračovať.

3.Vykonajte aktualizáciu databázového servera:

Aktualizácia SQL Servera:

Inštrukcie pre aktualizáciu databázy MS SQL Express na najnovšiu verziu nájdete v tomto článku databázy znalostí. Môžete tiež postupovať podľa inštrukcií poskytovateľa databázy: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx.

Aktualizácia MySQL Servera:

Aktualizácia z MySQL 5.5 na verziu 5.6

Aktualizácia z MySQL 5.6 na verziu 5.7

Aktualizácia z MySQL 5.7 na verziu 8

4.Spustite službu ESET PROTECT Server a skontrolujte sledovacie protokoly pre overenie, či databázové pripojenie funguje správne.