Inštalácia a konfigurácia MySQL

Inštalácia


warning

Uistite sa, že máte nainštalovanú podporovanú verziu MySQL Servera a ODBC Connector.

Ak ste už nainštalovali a nakonfigurovali MySQL, pokračujte na nastavenia.

1.Pred inštaláciou databázy na systéme Linux pridajte MySQL repozitár:

Debian, Ubuntu

V termináli spustite nasledujúce príkazy:

a)wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

b)sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

Pozrite si tiež: pridanie MySQL APT repozitára

CentOS, Red Hat

pridanie MySQL Yum repozitára

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

pridanie MySQL SLES repozitára

2.Po pridaní MySQL repozitára aktualizujte cache lokálneho repozitára (napr. na Debiane spustite sudo apt-get update) a môžete pokračovať v inštalácii MySQL.

3.Postup inštalácie MySQL sa odvíja od distribúcie a verzie systému Linux:

Distribúcia systému Linux:

Príkaz inštalácie servera MySQL:

Pokročilá inštalácia servera MySQL:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install mysql-server

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-apt-repo.html

CentOS, Red Hat

sudo yum install mysql-server

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-yum-repo.html

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper install mysql-community-server

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-sles-repo.html

Manuálna inštalácia – stiahnite a nainštalujte MySQL Community Server Edition z nasledujúceho odkazu: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

 

Konfigurácia

1.Spustite nasledujúci príkaz pre otvorenie súboru my.cnf (my.ini na systéme Windows) v textovom editore:

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

Ak ste požadovaný súbor nenašli, skúste umiestnenie /etc/my.cnf alebo /etc/my.cnf.d/community-mysql-server.cnf

2.V súbore my.cnf nájdite sekciu [mysqld] a upravte nižšie uvedené parametre. Ak sa v súbore parametre nenachádzajú, pridajte ich do sekcie [mysqld]:

max_allowed_packet=33M

Verziu svojho MySQL môžete zistiť príkazom: mysql --version

Pre podporované verzie MySQL 8.x je potrebné nastaviť nasledujúcu premennú:

olog_bin_trust_function_creators=1

oMôžete tiež vypnúť binárne zapisovanie do protokolu: log_bin=0

Pre podporované verzie MySQL 8.x, 5.7 a 5.6.22 (a novšie verzie 5.6.x):

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group musí byť nastavené aspoň na 200 MB (znak * predstavuje násobenie, súčin dvoch parametrov musí byť väčší ako 200 MB. Minimálna hodnota pre innodb_log_files_in_group je 2, pričom maximálna hodnota je 100 – musí byť použité celé číslo).
Napríklad:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

Pre MySQL 5.6.20 a 5.6.21:

oinnodb_log_file_size musí byť nastavené minimálne na 200 MB (napr. innodb_log_file_size=200M), avšak nie viac ako 3 000 MB.

3.Uložte a zatvorte súbor a zadajte nasledujúci príkaz na reštartovanie MySQL servera a uplatnenie nastavení (v niektorých prípadoch bude názov služby mysqld):

sudo service mysql restart

4.Spustite nasledujúci príkaz pre nastavenie MySQL vrátane oprávnení a hesla (tento krok je voliteľný a nemusí fungovať pre niektoré distribúcie systému Linux):

/usr/bin/mysql_secure_installation

5.Pomocou nasledujúceho príkazu skontrolujte, či je MySQL server spustený:

sudo service mysql status