Inštalácia/aktualizácia

ESET PROTECT je nástroj, ktorý vám umožňuje spravovať produkty spoločnosti ESET na klientskych staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach v sieťovom prostredí z jednej centrálnej lokality. ESET PROTECT vám pomocou zabudovaného spravovania úloh umožňuje inštalovať bezpečnostné produkty spoločnosti ESET na vzdialené počítače a okamžite reagovať na nové problémy a detekcie.

ESET PROTECT sám o sebe neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu. Ochrana vášho prostredia závisí od bezpečnostných produktov ESET, napríklad ESET Endpoint Security na pracovných staniciach a mobilných zariadeniach alebo ESET Server Security na serveroch so systémom Windows.

ESET PROTECT je postavený na dvoch základných princípoch:

Centralizovaný manažment – celú sieť môžete konfigurovať, spravovať a sledovať z jedného miesta.

Škálovateľnosť – systém môže byť nasadený na malú sieť, ako aj na veľké siete vo veľkých podnikoch. ESET PROTECT je navrhnutý tak, aby jednoducho zvládal rast infraštruktúry podnikovej siete.

ESET PROTECT podporuje najnovšiu generáciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET a je kompatibilný aj s predchádzajúcimi generáciami produktov.

Pomocník k programu ESET PROTECT obsahuje kompletný návod na inštaláciu a aktualizáciu:

Architektúra nástroja ESET PROTECT

Inštalácia

Aktualizácia

Správa licencií

Procesy nasadenia a nasadenie agenta pomocou GPO alebo SCCM

Prvé kroky po inštalácii nástroja ESET PROTECT

Príručka správcu