Architektúra

ESET PROTECT predstavuje novú generáciu systému na vzdialenú správu.

Pre úspešné nasadenie bezpečnostných produktov ESET na platforme Windows a Linux je potrebné nainštalovať nasledujúce súčasti:

ESET PROTECT Server

ESET PROTECT Web Console

ESET Management Agent

Nižšie uvedené podporné súčasti sú voliteľné, odporúčame ich však nainštalovať pre dosiahnutie maximálneho výkonu aplikácie na sieti:

Proxy

RD Sensor

Apache HTTP Proxy

Mobile Device Connector

 

Súčasti ESET PROTECT využívajú na komunikáciu s ESET PROTECT serverom certifikáty. Viac informácií o certifikátoch v ESET PROTECT nájdete v našom článku databázy znalostí.

Prehľad prvkov infraštruktúry

Tabuľka nižšie obsahuje prehľad prvkov ESET PROTECT infraštruktúry a ich hlavných funkcií:

Funkcia

ESET PROTECT Server

ESET Management Agent

Bezpečnostný produkt ESET

HTTP Proxy

ESET servery

Mobile Device Connector

Vzdialená správa bezpečnostných produktov ESET (vytváranie politík, úloh, reportov atď.).

X

X

X

X

X

Komunikácia s ESET PROTECT Serverom a správa bezpečnostného produktu ESET na klientskom zariadení.

X

X

X

X

Poskytovanie aktualizácií a overovanie licencie.

X

X

X

X

X

Ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte a ich preposielanie (detekčné jadro, inštalátory, moduly).

X

X

X

X

Preposielanie komunikácie medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Serverom.

X

X

X

X

X

Zabezpečenie klientskeho zariadenia.

X

X

X

X

X

Vzdialená správa mobilných zariadení.

X

X

X

X

X