Procedury uaktualniania, migracji i ponownej instalacji

Istnieją różne sposoby uaktualniania, migrowania i ponownego instalowania serwera ESET PROTECT oraz innych komponentów programu ESET PROTECT.


warning

Upewnij się, że masz obsługiwaną wersję systemu operacyjnego, zanim rozpoczniesz uaktualnienie do wersji ESET PROTECT 9.0. Komponent serwera ESET PROTECT w wersji 9.0. jest niezgodny z komputerami 32-bitowymi (w architekturze x86). Próba uaktualnienia serwera 32-bitowego z wersji 7.0 do 9.0 zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli uaktualnienie zostało już przeprowadzone i system nie działa, konieczne jest ponowne ręczne zainstalowanie wszystkich komponentów programu ESET PROTECT w oryginalnej wersji.

Przed uaktualnieniem przeprowadź migrację bieżącego rozwiązania ESET PROTECT na komputer 64-bitowy i dopiero po pomyślnej migracji uruchom zadanie uaktualnienia.

Jeśli zainstalowana jest starsza, nieobsługiwana baza danych (MySQL 5.5 lub MS SQL 2008/2012), uaktualnij bazę danych do zgodnej wersji przed przystąpieniem do uaktualniania serwera ESET PROTECT.

ESET PROTECT 9.0 używa protokołu LDAPS jako domyślnego protokołu synchronizacji z usługą Active Directory. Jeśli zaktualizowano program z wersji 7.0-7.1 na komputerze z systemem Windows do wersji ESET PROTECT 9.0 i używano wcześniej synchronizacji z usługą Active Directory, zadania synchronizacji zakończą się niepowodzeniem w programie ESET PROTECT 9.0.

Uaktualnianie programu ERA 5 lub 6.5

Bezpośrednie uaktualnienie nie jest obsługiwane – zobacz Migracja z wersji ERA 5.x oraz Aktualizacja z wersji ERA 6.x.

Uaktualnienie programu ESMC 7.x do wersji ESET PROTECT 9.0

Wybierz jedną z procedur uaktualniania:

Procedura uaktualniania

System operacyjny

Komentarz

Zadanie uaktualnienia składników w konsoli internetowej

Windows/Linux

 

Instalator kompleksowy ESET PROTECT 9.0

System Windows

W przypadku, gdy istniejąca kopia serwera została zainstalowana za pomocą instalatora kompleksowego, zalecaną opcją aktualizacji jest również skorzystanie z instalatora kompleksowego (zakładając, że masz domyślną instalację bazy danych MS SQL i serwera Apache Tomcat).

Ręczne uaktualnianie oparte na składnikach

Linux

Instrukcje dla zaawansowanych użytkowników Linuksa.


note

Aby poznać wersję poszczególnych uruchomionych komponentów programu ESET PROTECT, należy sprawdzić wersję serwera ESET PROTECT. W konsoli internetowej ESET PROTECT przejdź na stronę Informacje, a następnie wyświetl listę wersji wszystkich składników ESET PROTECT.

Ponowne instalowanie lub migrowanie programu ESET PROTECT 9 pomiędzy serwerami

Migrowanie z jednego serwera na inny lub ponowna instalacja serwera ESET PROTECT.


important

Aby dokonać migracji z jednego serwera ESET PROTECT na drugi, należy wyeksportować wszystkie urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESET PROTECT lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów programu ESET PROTECT nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESET PROTECT.

Inne procedury

Zmiana adresu IP lub nazwy hosta na serwerze ESET PROTECT.