Zmienianie adresu IP lub nazwy hosta serwera ESET PROTECT po migracji

Aby zmienić adres IP lub nazwę hosta serwera ESET PROTECT, należy wykonać poniższe kroki:

1.Jeśli certyfikat serwera ESET PROTECT zawiera określony adres IP i/lub nazwę hosta, utwórz nowy certyfikat serwera zawierający nowy adres IP i nową nazwę hosta, z którym nawiązujesz połączenie. Jeśli jednak pole hosta certyfikatu Serwera zawiera symbol wieloznaczny *, przejdź do kroku 2. Jeśli to pole nie zawiera symbolu wieloznacznego, utwórz nowy certyfikat Serwera, dodając nowy adres IP i nową nazwę hosta oddzielone przecinkiem oraz dodaj poprzedni adres IP oraz poprzednią nazwę hosta.

2.Podpisz nowy certyfikat serwera przy użyciu urzędu certyfikacji serwera ESET PROTECT.

3.Utwórz politykę przekierowującą połączenia z klientem na nowy adres IP lub pod nową nazwę hosta (preferowany jest adres IP). Dodaj też informacje o drugim (alternatywnym) połączeniu ze starym adresem IP lub starą nazwą hosta, aby umożliwić agentowi ESET Management łączenie się z obydwoma serwerami. Więcej informacji zawiera artykuł Tworzenie polityki dla agenta ESET Management na potrzeby połączenia z nowym serwerem ESET PROTECT.

4.Zastosuj tę politykę na komputerach klienckich i zezwól na replikację przez agenty ESET Management. Chociaż polityka może przekierowywać klienty na nowy serwer (który nie jest uruchomiony), agenty ESET Management będą używać alternatywnych informacji o serwerze, aby łączyć się z pierwotnym adresem IP.

5.Ustaw nowy certyfikat serwera w obszarze Ustawienia serwera.

6.Uruchom ponownie usługę serwera ESET PROTECT i zmień adres IP lub nazwę hosta.

Ilustrowane instrukcje dotyczące zmiany adresu serwera ESET PROTECT można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.