Uaktualnianie serwera baz danych

Aby uaktualnić do nowszej wersji istniejącą instancję programu Microsoft SQL Server obsługującego bazę danych serwera ESET PROTECT, wykonaj poniższe instrukcje:

1.Zatrzymaj wszystkie uruchomione usługi serwera ESMC / ESET PROTECT lub serwera proxy wymagające połączenia z serwerem baz danych, który zamierzasz uaktualnić. Ponadto zatrzymaj wszystkie inne aplikacje, które mogą łączyć się z używaną instancją programu Microsoft SQL Server.

2.Wykonaj kopie zapasowe wszystkich niezbędnych baz danych przed rozpoczęciem następnych czynności.

3.Uaktualnij serwer baz danych:

Aktualizacja programu SQL Server:

Postępuj zgodnie z artykułem bazy wiedzy dotyczącym aktualizacji bazy danych MS SQL Express do najnowszej wersji. Można to również zrobić, wykonując instrukcje dostawcy bazy danych: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx.

Aktualizacja MySQL Server:

Uaktualnienie z MySQL 5.5 do wersji 5.6

Uaktualnienie z MySQL 5.6 do wersji 5.7

Uaktualnienie z MySQL 5.7 do wersji 8

4.Uruchom usługę serwera ESET PROTECT i sprawdź dzienniki śledzenia w celu zweryfikowania, czy połączenie z bazą danych działa prawidłowo.