Preduvjeti za server – Windows

Za instalaciju ESET PROTECT servera na operacijskom sustavu Windows morate ispuniti sljedeće preduvjete:

Morate imati ispravan licenčni ključ.

Morate imati podržani operacijski sustav Windows.

Potrebni portovi moraju biti otvoreni i dostupni – popis svih portova potražite ovdje.

Podržani server baze podataka i priključak (Microsoft SQL Server ili MySQL) instalirani su i pokrenuti. Preporučujemo da pregledate detalje konfiguriranja servera baze podataka (Microsoft SQL Server ili MySQL) kako biste ispravno konfigurirali bazu podataka za upotrebu s programom ESET PROTECT. Pročitajte naš članak u bazi znanja da biste postavili bazu podataka i korisnika baze podataka za MS SQL i MySQL.

ESET PROTECT web konzola instalirana je za upravljanje ESET PROTECT serverom.

Za instalaciju sustava MS SQL Server Express potreban je Microsoft .NET Framework 4. Možete ga instalirati pomoću čarobnjaka za dodavanje uloga i funkcija:

install_net_framework