Instalacija i konfiguracija MySQL servera

Instalacija

Obvezno instalirajte podržanu verziju MySQL Servera i ODBC priključka.

1.Preuzmite instalacijski program MySQL 8 za Windows s adrese https://dev.mysql.com/downloads/installer/ i pokrenite ga.

2.Odaberite potvrdni okvir Prihvaćam uvjete licence i kliknite Dalje.

3.Tijekom podešavanja instalacije odaberite Prilagođeno i odaberite MySQL Server i priključak/ODBC za instaliranje. Provjerite odgovara li ODBC priključak broju bitova instaliranog MySQL Servera (x86 or x64).

mysql_component

4.Kliknite Dalje i Pokreni da biste instalirali MySQL Server i ODBC priključak.

5.Kliknite Dalje. U odjeljku Visoka dostupnost odaberite Samostalni MySQL Server / Klasična MySQL replikacija i kliknite Dalje.

6.U odjeljku Vrsta i umrežavanje odaberite Serversko računalo iz padajućeg izbornika Vrsta konfiguracije i kliknite Dalje.

7.U odjeljku Metoda autentikacije odaberite preporučenu opciju Upotrijebi šifriranje pomoću jake lozinke za autentikaciju i kliknite Dalje.

8.U odjeljku Računi i uloge dvaput upišite svoju MySQL root lozinku. Preporučujemo da također stvorite namjenski korisnički račun za bazu podataka.

9.U odjeljku Servis Windows ostavite unaprijed odabrane vrijednosti i kliknite Dalje.

10. Kliknite Pokreni i pričekajte da instalacija MySQL servera završi. Kliknite Završi, Dalje i Završi da biste zatvorili instalacijski prozor.

Konfiguracija

1.Otvorite sljedeću datoteku u programu za uređivanje teksta:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini

2.Pronađite i uredite ili dodajte sljedeću konfiguraciju u odjeljak [mysqld] datoteke my.ini:

max_allowed_packet=33M

Da biste odredili verziju baze podataka MySQL, pokrenite naredbu: mysql --version

Za podržane verzije baze podataka MySQL 8.x morate postaviti sljedeću varijablu:

olog_bin_trust_function_creators=1

oUmjesto toga možete deaktivirati binarno vođenje dnevnika: log_bin=0

Za podržane verzije baze podataka MySQL 8.x, 5.7 i 5.6.22 (i novije verzije 5.6.x):

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group mora biti postavljeno na najmanje 200 MB (* označava množenje, umnožak dvaju parametara mora biti > 200 MB. Najmanja vrijednost za innodb_log_files_in_group  iznosi 2, a najveća vrijednost iznosi 100; vrijednost također mora biti cijeli broj).
Na primjer:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

Za MySQL 5.6.20 i 5.6.21:

oinnodb_log_file_size mora biti postavljeno na najmanje 200 MB (na primjer, innodb_log_file_size=200M), ali ne više od 3000 MB

3.Spremite i zatvorite my.ini datoteku.

4.Otvorite naredbeni redak i unesite sljedeće naredbe da biste ponovno pokrenuli MySQL Server i primijenili konfiguraciju (naziv procesa ovisi o verziji MySQL-a: 8.0 = mysql80 itd.):

net stop mysql80

net start mysql80

5.Unesite sljedeću naredbu u naredbeni redak da biste provjerili radi li MySQL server:

sc query mysql80