Instalace Mobile Device Connector na Windows

Pro instalaci Mobile Device Connectoru jako samostatnou komponentu ESET PROTECT na Windows postupujte podle následujících kroků:

warning

Varování

Abyste mohli mobilní zařízení spravovat bez ohledu na jejich polohu, musí být Mobile Device Connector dostupný z internetu.

note

Poznámka

Komponentu pro správu mobilních zařízení doporučujeme provozovat na samostatném serveru odlišném od toho, na kterém běží ESET PROTECT Server.

1.Instalační balíčky ESET PROTECT pro individuální instalaci si stáhněte z webových stránek společnosti ESET ze sekce ESET PROTECT. (mdmcore_x64.msi).

2.Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci.

3.Spusťte instalaci prostřednictvím instalačního balíčku a odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA).

4.Klikněte na Procházet, vyberte HTTPS certifikát používaný pro komunikaci. Pokud je nastaveno, zadejte heslo k certifikátu.

5.Zadejte název serveru. Doporučujeme použít veřejnou IP adresu nebo veřejný DNS záznam, prostřednictvím kterého jsou schopna zařízení server kontaktovat z internetu.

important

Důležité

Název MDM serveru musí odpovídat záznamu uvedeném v CN/SAN HTTPS certifikátu. V opačném případě nedojde k ověření komunikace, aplikace ESET Endpoint Security pro Android se nepřipojí a iOS zařízení odmítne instalaci MDM profilu. Pokud máte v HTTPS certifikátu definovanou IP adresu, zadejte ji v průběhu instalace MDC jako název serveru. V případě, že v HTTPS certifikátu máte definován FQDN (napříkladmdm.mycompany.com), zadejte do pole název serveru zadejte v průběhu instalace plně kvalifikované doménové jméno. Máte-li použit zástupný znak (například *.mycompany.com) ), do pole název serveru můžete zadat například mdm.mycompany.com.

6.V průběhu instalace budete vyzváni k připojení do databázového serveru. Nastavte detaily připojení:

Databáze: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via Windows Authentication

ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server/ODBC Driver 13 for SQL Server/ODBC Driver 17 for SQL Server

Název databáze: Doporučujeme ponechat předdefinovaný název. Změňte jej pouze v případě, kdy je to nezbytně nutné.

Název serveru: IP adresa nebo název databázového serveru

Port: používaný pro připojení k serveru

Databázový účet: přihlašovací údaje databázového administrátora (uživatelské jméno a heslo)

Použít pojmenovanou instanci – pokud používáte MS SQL databázový server, můžete aktivovat tuto možnost. Poté budete schopni vytvořit vlastní instanci databáze zadáním názvu serveru ve tvaru HOSTNAME\DB_INSTANCE, například: 192.168.0.10\ESMC7SQL. V případě clusterovaných databází zadávejte pouze název clusteru. Po vybrání této možnosti nebudete schopni změnit port instance a použije se některý z výchozích definovaný společností Microsoft.

note

Poznámka

Při vybrání možnosti Použít pojmenovanou instanci můžete ESET PROTECT Server připojit také k MS SQL databázi nainstalované ve Failover Clusteru. V takovém případě do pole Název serveru zadejte název clusteru.

note

Poznámka

Pro správu menšího počtu mobilních zařízení můžete použít stejný databázový server jako pro ESET PROTECT. Při správě více než 80 zařízení doporučujeme použít samostatný databázový server.

7.Definujte uživatele, který bude přístup k databázi Mobile Device Connector. Vytvořte si nového nebo Použijte existující databázový účet. Dále zadejte heslo pro zadaný uživatelský účet.

8.Zadejte název serveru (nebo IP adresu) na, kterém běží ESET PROTECT Server a port (standardně 2222).

9.Připojte MDC k ESET PROTECT Serveru. Zadejte název serveru, na kterém běží ESET PROTECT server, port (standardně 2222) a vyberte způsob instalace:

oAsistovaná instalace – v průběhu instalace se certifikáty stáhnou z ESET PROTECT Serveru automaticky (potřebujete znát přístupové údaje do ESET PROTECT Web Console), Předtím se ujistěte, že daný uživatel má oprávnění pro asistovanou instalaci.

1.Zadejte Název serveru (nebo IP adresu) a port (standardně 2223), na kterém běží ESET PROTECT Web Console. Dále zadejte také přihlašovací údaje k ESET PROTECT Web Console.

2.Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte certifikát. Pokračujte na krok 11.

oOffline instalace – v tomto případě potřebujete mít z ESET PROTECT exportován certifikát proxy a veřejný klíč certifikační autority. Případně můžete použít vlastní certifikát a odpovídající certifikační autoritu.

1.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte klientský certifikát (v tomto případě certifikát proxy exportovaný z ESET PROTECT Web Console). Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej.

2.Opakujte výše uvedené kroky a vyberte klíč certifikační autority. Následně pokračujte krokem 11.        

note

Poznámka

Pokud používáte vlastní certifikáty (odlišné od těch vygenerovaných při instalaci ESET PROTECT), ujistěte se, že máte exportovány správné certifikáty. V opačném nedojde ke spojení s ESET PROTECT Serverem.

10. Vyberte cestu pro instalaci MDM (doporučujeme ponechat výchozí), klikněte na tlačítko Další a Instalovat.

11. Po dokončení instalace ověřte, zda Mobile Device Connector běží. Otevřete si internetový prohlížeč (na počítači nebo mobilním zařízení) a do adresního řádku zadejte adresu https://your-mdm-hostname:enrollment-port (například https://mdm.company.com:9980) Pokud instalace byla úspěšná, měla by se zobrazit následující zpráva: MDM Server up and running!

12. Po nainstalování Mobile Device Connector tuto komponentu aktivujte prostřednictvím ESET PROTECT.