Instalace/Aktualizace

ESET PROTECT (ESET PROTECT) je aplikace navržená pro správu bezpečnostních produkty ESET na stanicích, serverech i mobilních zařízeních z jednoho centrálního místa v síti. Prostřednictvím ESET PROTECT můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, spravovat jejich konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a detekce v síti.

ESET PROTECT neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu, tu zajišťuje bezpečnostní produkt ESET nainstalovaný na cílovém zařízení. V závislosti na platformě se může jednat například o ESET Endpoint Security pro ochranu stanic a mobilních zařízení nebo ESET File Security pro Microsoft Windows Server.

ESET PROTECT je založen na těchto principech:

1.Centrální správa – celou vaši síť můžete konfigurovat i sledovat z jednoho místa,

2.Škálovatelnost – systém můžete nasadit v malých sítích stejně tak je navržen pro běh ve velkých podnikových prostředích. Snadno ESET PROTECT upravíte vaší rostoucí infrastruktuře.

ESET PROTECT podporuje novou generaci bezpečnostních produktů ESET, ale poskytuje také částečnou zpětnou kompatibilitu pro starší verze produktů.

Nápověda ESET PROTECT vás seznámí s produktem. Doporučujeme vám nejprve prostudovat níže uvedené kapitoly a seznámit se s nejčastěji používanými součástmi ESET PROTECT:

Architektura ESET PROTECT

Instalace

Aktualizace

Správa licence

Vzdálené nasazení a nasazení Agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM

První kroky po instalaci ESET PROTECT

Administrátorská příručka