Instalace Mobile Device Connector na Linuxu

Mobile Device Connector můžete nainstalovat na jiný server, než na kterém běží ESET PROTECT Server. Pokud tedy chcete spravovat mobilní zařízení také ve chvíli, kdy jsou mimo vaši lokální síť, stačí do internetu vypublikovat pouze server, na kterém je nainstalován MDM.

Instalaci MDC provedete na Linuxu prostřednictvím Terminálu. Ujistěte se, že máte splněny všechny předpoklady. Připravit si můžete instalační skript a následně jej spustit s oprávněním sudo.

Instalace má mnoho parametrů, některé jsou povinné, jiné volitelné.
 
Při instalaci jsou vyžadovány ESET PROTECT klientské certifikáty. ESET PROTECT klientský certifikát můžete získat dvěma způsoby:

Asistovaná instalace – v průběhu instalace se certifikáty stáhnou z ESET PROTECT Serveru automaticky (potřebujete znát přístupové údaje do ESET PROTECT Web Console),

V případě offline instalace budete potřebovat exportovaný certifikát (proxy) z ESET PROTECT Web Console. Případně můžete použít vlastní certifikát.

Při instalaci musíte použít následující parametry:

HTTPS certifikát:

--https-cert-path=
--https-cert-password=

Klientský certifikát:

Pro asistovanou instalaci stačí uvést:

--webconsole-password=

Pro offline instalaci zadejte:

--cert-path=
--cert-password= (heslo není vyžadováno pro výchozí certifikát vytvořený v průběhu instalace ESET PROTECT Serveru)

Připojení k ESET PROTECT Serveru (název serveru nebo IP adresa):

--hostname=

Pro vytvoření nové MySQL databáze je nutné zadat:

--db-type="MySQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Pro vytvoření nové MSSQL databáze je nutné zadat:

--db-type="Microsoft SQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Příklad instalačního skriptu
 

Na základě výše uvedeného příkazu spusťte instalační skript (při kopírování celého příkazu do Terminálu použijte "\" pro přechod na nový řádek):

sudo ./mdmcore-linux-x86_64-0.0.0.0.sh \
--https-cert-path="full_path/proxycert.pfx" \
--https-cert-password="123456789" \
--port=2222 \
--db-type="MySQL Server" \
--db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver" \
--db-admin-username="root" \
--db-admin-password=123456789 \
--db-user-password=123456789 \
--db-hostname="127.0.0.1" \
--webconsole-password=123456789 \
--hostname=username.LOCAL \
--mdm-hostname=username.LOCAL

Pro zobrazení všech dostupných parametrů použije parametr:

--help

Instalační protokol

Při řešení problémů s instalací se podívejte do protokolu.

Po dokončení instalace ověřte, zda Mobile Device Connector běží. Otevřete si internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu https://nazev_serveru_vaseho_serveru:registracni_port (například https://eramdm:9980). Pokud instalace byla úspěšná, měla by se zobrazit následující zpráva:

mdm_check

Tuto adresu můžete použít také pro ověření dostupnosti MDM serveru nejen v rámci sítě, ale také z internetu. Pokud server není dosažitelný, zkontrolujte nastavení firewallu a konfiguraci vaší sítě.