Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση/αναβάθμιση/μετεγκατάσταση

Το ESET PROTECT On-Prem είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε προϊόντα ESET σε σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών και διακομιστές σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον από μία κεντρική τοποθεσία. Με το ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης εργασιών του ESET PROTECT On-Prem, μπορείτε να εγκαταστήσετε λύσεις ασφάλειας ESET σε απομακρυσμένους υπολογιστές και να αποκριθείτε γρήγορα σε νέα προβλήματα και ανιχνεύσεις.

Το ESET PROTECT On-Prem δεν παρέχει προστασία από κακόβουλο κώδικα μόνο του. Η προστασία του περιβάλλοντός σας εξαρτάται από την παρουσία μιας λύσης ασφάλειας ESET, όπως το ESET Endpoint Security σε σταθμούς εργασίας ή το ESET Server Security για Windows σε υπολογιστές διακομιστές.


important

Από την έκδοση 11.0, το ESET PROTECT μετονομάστηκε σε ESET PROTECT On-Prem.

Το ESET PROTECT On-Prem είναι δομημένο με βάση δύο κύριες αρχές:

Κεντρική διαχείριση - η διαμόρφωση, η διαχείριση και η παρακολούθηση ολόκληρου του δικτύου είναι δυνατή από ένα μέρος.

Κλιμάκωση - το σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί σε περιβάλλον μικρού δικτύου, καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Το ESET PROTECT On-Prem είναι σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί την ανάπτυξη της υποδομής σας.

Το ESET PROTECT On-Prem υποστηρίζει τη νέα γενιά προϊόντων ασφάλειας ESET, ενώ είναι συμβατό και με τα προϊόντα προηγούμενης γενιάς.

Οι σελίδες βοήθειας του ESET PROTECT On-Prem περιλαμβάνουν έναν πλήρη οδηγό εγκατάστασης και αναβάθμισης:

Αρχιτεκτονική του ESET PROTECT On-Prem

Διαδικασία εγκατάστασης

Διαδικασίες αναβάθμισης

Διαδικασίες μετεγκατάστασης

Διαδικασίες κατάργησης εγκατάστασης

Διαχείριση αδειών χρήσης

Διαδικασίες ανάπτυξης και Ανάπτυξη φορέα χρησιμοποιώντας GPO ή SCCM

Πρώτα βήματα μετά την εγκατάσταση του ESET PROTECT On-Prem

Οδηγός διαχείρισης