ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

ESET Rogue Detection Sensor

Rogue Detection Sensor (RD Sensor) je nástroj, který vyhledává zařízení v síti. RD Sensor je součást ESET PROTECT On-Prem navržená pro detekci zařízení v síti a představuje pohodlný způsob pro přidání nových (dosud nespravovaných) počítačů do PRODUCTNAME bez nutnosti jejich ručního zadávání. Každé detekované zařízení v síti naleznete ve Web Console v předdefinovaném přehledu Nalezené počítače, odkud můžete zařízení následně přidat do konzole a provést na ním další akce.

RD Sensor aktivně poslouchá ARP požadavky. Při každé detekci nového síťového zařízení zašle RD Sensor na cílové zařízení ARP unicast, kontaktuje jej prostřednictvím vybraných portů pro získání jeho otisku a informaci o objeveném zařízení odešle na ESET PROTECT server. ESET PROTECT Server následně vyhodnotí, zda je nalezené zařízení neznámé nebo je již spravováno.

Získání otisku klienta není možné zakázat, protože se jedná o hlavní funkci RD Sensor.


important

V případě segmentovaných sítí je nutné Rogue Detection Sensor nainstalovat do každého segmentu, abyste získali komplexní seznam všech zařízení v celé síti.

Každé zařízení v síti (doméně, LDAP, síti Windows) je přidáno do seznamu zařízení ESET PROTECT Serveru automaticky prostřednictvím synchronizační úlohy (při instalaci na Windows se vytvoří automaticky, případně si ji můžete kdykoli vytvořit ručně). RD Sensor představuje vhodný způsob pro nalezení počítačů, které nejsou v doméně či jiné síťové infrastruktuře, a chcete je přidat do ESET PROTECT. RD Sensor si pamatuje počítače, které již objevil, a neodesílá duplicitní informace.

scheme_rd_sensor_sm