ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Agent

ESET Management Agent je nezbytnou součástí ESET PROTECT On-Prem 7 infrastruktury. Klienti nekomunikují s ESET PROTECT Serverem přímo, ale výměnu dat zajišťuje agent. Agent sbírá informace z klienta a odesílá je na ESET PROTECT Server. A naopak přijímá úlohy, které ESET PROTECT Server odeslal klientovi – ty jsou odeslány agentovi, který je předá klientovi. ESET Management Agent používá nový přepracovaný komunikační protokol.

Pro zjednodušení nasazení a správy bezpečnostních produktů na klientských stanicích je ESET Management Agent součástí řešení ESET PROTECT On-Prem. Jedná se o velmi modulární a nezatěžující službu zajišťující veškerou komunikaci mezi ESET PROTECT Serverem a koncovými produkty ESET, případně operačním systémem. Jednotlivé ESET produkty nekomunikují s ESET PROTECT Serverem přímo, ale právě prostřednictvím agenta. Počítače, na kterých je nainstalován ESET Management Agent rozpoznáte v ESET PROTECT Web Console podle příznaku 'spravován'. Agenta můžete nainstalovat na jakýkoli počítač bez ohledu na to, zda je na něm nainstalován bezpečnostní produkt ESET.

Výhody tohoto řešení:

Jednoduché nasazení – agenta můžete nasadit na stanice stejně jako jakýkoli jiný software,

On-place security management – předdefinováním bezpečnostních scénářů snížíte reakční dobu na výskyt detekcí,

Off-line security management – agent reaguje dynamicky na změny bezpečnostního stavu bez nutnosti kontaktování ESET PROTECT Serveru.


important

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESET PROTECT Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESET PROTECT Serverem nebude funkční.

Pokud používáte nestandardní port pro Web Console nebo Agenty, může tato změna v konfiguraci vyžadovat úpravy ve vašem firewallu. V opačném případě se nemusí instalace zdařit.

scheme_agent_sm