ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Odinštalovanie ESET Management Agenta

ESET Management Agent môže byť odinštalovaný niekoľkými spôsobmi.

Vzdialené odinštalovanie pomocou ESET PROTECT Web Console

1.Prihláste sa do ESET PROTECT Web Console.

2.Na karte Počítače vyberte počítač, z ktorého chcete odstrániť ESET Management Agenta a kliknite na Nová úloha.

Prípadne vyberte viacero počítačov pomocou príslušných začiarkavacích políčok a kliknite na Počítač > Úlohy > Nová úloha.

3.Zadajte Názov úlohy.

4.Z roletového menu Kategória úlohy vyberte ESET PROTECT On-Prem.

5.Z roletového menu Úloha vyberte Ukončiť spravovanie (Odinštalovať ESET Management Agenta).


important

Ak odinštalujete ESET Management Agenta z klientskeho počítača, zariadenie už nebude spravované prostredníctvom nástroja ESET PROTECT On-Prem:

Bezpečnostný produkt ESET si môže ponechať niektoré nastavenia aj napriek tomu, že ESET Management Agent bol už odinštalovaný.

Ak je ESET Management Agent chránený heslom, pri odinštalovaní, oprave aj aktualizácii (so zmenami) musíte zadať heslo. Predtým, ako zrušíte spravovanie zariadenia, odporúčame pomocou politiky obnoviť niektoré nastavenia, ktoré si nechcete ponechať (napríklad ochranu heslom), naspäť na predvolené nastavenia.

Všetky úlohy spustené na agente budú zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo Zlyhalo sa nemusia pre túto úlohu zobrazovať v rozhraní ESET PROTECT Web Console presne. Závisí to od replikácie.

Po odinštalovaní agenta môžete spravovať svoj bezpečnostný produkt prostredníctvom integrovaného EGUI alebo eShell.

6.Skontrolujte Súhrn úlohy a kliknite na Dokončiť.

7.Kliknite na možnosť Vytvoriť spúšťač a nastavte, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých Cieľoch.

Lokálne odinštalovanie – Windows


note

Pozrite si tiež inštrukcie pre lokálne odinštalovanie ESET Management Agenta na systéme Linux alebo macOS.

Ako riešiť problémy s odinštalovaním agenta sa dočítate v kapitole Riešenie problémov s odinštalovaním ESET Management agenta.

1.Pripojte sa na koncový počítač, na ktorom chcete odstrániť ESET Management Agenta (napr. cez RDP).

2.Prejdite do Ovládací panel > Programy a súčasti a dvojitým kliknutím vyberte ESET Management Agenta.

3.Kliknite na Ďalej > Odinštalovať a postupujte podľa inštrukcií.


important

Ak ste pomocou politiky pre ESET Management Agenty nastavili heslo, máte nasledujúce možnosti:

Heslo budete musieť zadať počas odinštalovania.

Pred odinštalovaním ESET Management Agenta najskôr deaktivujte príslušnú politiku.

Nasaďte ESET Management Agenta cez existujúceho Agenta chráneného heslom (článok databázy znalostí).