ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Rogue Detection Sensor

Rogue Detection Sensor (RD Sensor) alat je za otkrivanje lažnih sustava koji pretražuju računala na vašoj mreži. Taj je senzor praktičan jer može locirati nova računala iz sustava ESET PROTECT On-Prem bez ručnog pretraživanja i dodavanja. Otkrivena računala odmah se lociraju i zapisuju u unaprijed definirano izvješće pa ih možete premjestiti u određene statičke grupe i nastaviti sa zadacima upravljanja.

RD Sensor aktivno sluša ARP emitiranja. Kada RD Sensor otkrije novu aktivnu mrežnu komponentu, RD Sensor šalje jednosmjerne ARP-ove, uzima otisak prsta servera (pomoću nekoliko priključaka) i šalje informacije o otkrivenim računalima ESET PROTECT serveru. ESET PROTECT Server potom procjenjuje jesu li računala pronađena na mreži nepoznata ESET PROTECT serveru ili se njima već upravlja.

Ne možete onemogućiti uzimanje otisaka prstiju servera jer je to glavna funkcionalnost RD Sensora.


important

Ako postoji više mrežnih segmenata, Rogue Detection Sensor mora biti instaliran zasebno na svakom mrežnom segmentu kako bi se izradio sveobuhvatan popis svih uređaja na cijeloj mreži.

Svako računalo u mrežnoj strukturi (domena, LDAP, Windows mreža) automatski se dodaje na popis računala ESET PROTECT servera u sklopu zadatka sinkronizacije servera. Korištenje RD Sensora praktičan je način za pronalaženje računala koja nisu u domeni ili drugoj mrežnoj strukturi i njihovo dodavanje na ESET PROTECT server. RD Sensor pamti računala koja su već otkrivena i neće dvaput slati iste informacije.

scheme_rd_sensor_sm