Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Αρχιτεκτονική

Το ESET PROTECT On-Prem είναι μια νέα γενιά ενός συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης.

Για να εκτελέσετε πλήρη ανάπτυξη των προϊόντων ασφαλείας της ESET, εγκαταστήστε τα ακόλουθα στοιχεία (πλατφόρμες Windows και Linux):

ESET PROTECTΔιακομιστής

Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT

Φορέας ESET Management

Τα ακόλουθα στοιχεία υποστήριξης είναι προαιρετικά, αλλά συνιστάται να τα εγκαταστήσετε για να διασφαλίσετε καλύτερες επιδόσεις της εφαρμογής στο δίκτυο:

Αισθητήρας RD

ESET Bridge Διακομιστής Μεσολάβησης HTTP

Mobile Device Connector

Τα στοιχεία του ESET PROTECT χρησιμοποιούν πιστοποιητικά για να επικοινωνούν με το διακομιστή ESET PROTECT. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα πιστοποιητικά στο ESET PROTECT On-Prem στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης.

Επισκόπηση στοιχείων υποδομής

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια επισκόπηση των στοιχείων υποδομής του ESET PROTECT και τις κύριες λειτουργίες τους:

Λειτουργικότητα

ESET PROTECTΔιακομιστής

Φορέας ESET Management

Προϊόν ασφάλειας ESET

ESET Bridge Διακομιστής Μεσολάβησης HTTP

Διακομιστές ESET

Σύνδεση κινητών συσκευών

Απομακρυσμένη διαχείριση των προϊόντων ασφάλειας ESET (δημιουργία πολιτικών, εργασίες, αναφορές, κ.λπ.)

X

X

X

X

X

Επικοινωνία με το διακομιστή ESET PROTECT και διαχείριση του προϊόντος ασφάλειας ESET στη συσκευή-πελάτη

X

X

X

X

Παροχή ενημερώσεων, επαλήθευση αδειών χρήσης

X

X

X

✔*

X

Προσωρινή αποθήκευση και προώθηση ενημερώσεων (μηχανισμός ανίχνευσης, προγράμματα εγκατάστασης, λειτουργικές μονάδες)

X

X

✔**

X

X

Προώθηση δικτυακής κίνησης μεταξύ του φορέα ESET Management και του διακομιστή ESET PROTECT

X

X

X

X

X

Ασφάλιση της συσκευής-πελάτη

X

X

X

X

X

Απομακρυσμένη διαχείριση κινητών συσκευών

X

X

X

X

X

* Μόνο με αποθετήριο εκτός σύνδεσης.

** Τα προϊόντα ασφάλειας ESET δεν αποθηκεύουν προσωρινά τα προγράμματα εγκατάστασης.