Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Ανιχνευτής Διασκορπισμένων Μηχανών

Ο αισθητήρας Rogue Detection Sensor (Αισθητήρας RD) είναι ένα εργαλείο εντοπισμού συστήματος rogue, το οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση στο δίκτυό σας για υπολογιστές. Ο αισθητήρας είναι εύχρηστος επειδή μπορεί να εντοπίζει νέους υπολογιστές από το ESET PROTECT On-Prem χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη αναζήτηση και προσθήκη τους. Οι υπολογιστές που εντοπίζονται τοποθετούνται και αναφέρονται αμέσως σε μια προκαθορισμένη αναφορά, η οποία σας επιτρέπει να τους μετακινήσετε σε συγκεκριμένες στατικές ομάδες και να προχωρήσετε σε εργασίες διαχείρισης.

Ο αισθητήρας RD παρακολουθεί ενεργά τις εκπομπές ARP. Όταν ο αισθητήρας RD ανιχνεύει ένα νέο ενεργό στοιχείο δικτύου, ο αισθητήρας RD στέλνει μοναδικές διανομές ARP, εκτελεί τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων κεντρικού υπολογιστή (χρησιμοποιώντας διάφορες θύρες) και στέλνει πληροφορίες σχετικά με τους ανιχνευμένους υπολογιστές στον διακομιστή ESET PROTECT. Στη συνέχεια, ο διακομιστής ESET PROTECT αξιολογεί εάν οι υπολογιστές που βρέθηκαν στο δίκτυο είναι άγνωστοι στο διακομιστή ESET PROTECT ή είναι ήδη διαχειριζόμενοι.

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων κεντρικού υπολογιστή, επειδή αυτή είναι η κύρια λειτουργικότητα του αισθητήρα RD.


important

Εάν υπάρχουν πολλά τμήματα δικτύου, ο αισθητήρας Rogue Detection Sensor πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά σε κάθε τμήμα δικτύου για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λίστα όλων των συσκευών σε ολόκληρο το δίκτυο.

Κάθε υπολογιστής εντός της δομής του δικτύου (τομέας, LDAP, δίκτυο Windows) προστίθεται αυτόματα στη λίστα υπολογιστών του διακομιστή ESET PROTECT μέσω μιας εργασίας συγχρονισμού διακομιστή. Η χρήση του αισθητήρα RD είναι ένας εύχρηστος τρόπος για τον εντοπισμό υπολογιστών που δεν βρίσκονται στον τομέα ή σε άλλη δομή του δικτύου και την προσθήκη τους στο διακομιστή ESET PROTECT. Ο αισθητήρας RD απομνημονεύει τους υπολογιστές που εντοπίζονται και δεν αποστέλλει τις ίδιες πληροφορίες δύο φορές.

scheme_rd_sensor_sm