Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Φορέας

Ο φορέας ESET Management είναι ένα απαραίτητο μέρος του ESET PROTECT On-Prem. Οι υπολογιστές-πελάτες δεν επικοινωνούν απευθείας με το διακομιστή του ESET PROTECT, αλλά ο φορέας είναι το στοιχείο που διευκολύνει αυτή την επικοινωνία. Ο φορέας συλλέγει πληροφορίες από τον υπολογιστή-πελάτη και τις αποστέλλει στο διακομιστή ESET PROTECT. Εάν ο διακομιστής ESET PROTECT στείλει μια εργασία για τον υπολογιστή-πελάτη, αυτή αποστέλλεται στο φορέα, ο οποίος την στέλνει στη συνέχεια στον υπολογιστή-πελάτη. Ο φορέας ESET Management χρησιμοποιεί ένα νέο βελτιωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας.

Για να απλοποιηθεί η υλοποίηση της προστασίας τελικού σημείου, ο ανεξάρτητος φορέας ESET Management περιλαμβάνεται στη σουίτα ESET PROTECT On-Prem. Είναι μια απλή, έντονα αρθρωτή και ελαφριά υπηρεσία που καλύπτει όλη την επικοινωνία μεταξύ του διακομιστή ESET PROTECT και οποιουδήποτε προϊόντος της ESET ή λειτουργικό σύστημα. Αντί να επικοινωνούν απευθείας με το διακομιστή ESET PROTECT, τα προϊόντα ESET επικοινωνούν μέσω του φορέα. Οι υπολογιστές-πελάτες, στους οποίους έχει εγκατασταθεί φορέας ESET Management και μπορούν να επικοινωνούν με το διακομιστή ESET PROTECT, αναφέρονται ως «διαχειριζόμενοι». Μπορείτε να εγκαταστήσετε το φορέα σε οποιονδήποτε υπολογιστή, ανεξάρτητα εάν έχει εγκατασταθεί άλλο λογισμικό της ESET.

Τα οφέλη περιλαμβάνουν τα εξής:

Εύκολη ρύθμιση – μπορείτε να αναπτύξετε τον Φορέα ως μέρος της τυπικής εταιρικής εγκατάστασης.

Επιτόπου διαχείριση ασφάλειας – επειδή η ρύθμιση παραμέτρων του φορέα μπορεί να περιλαμβάνει την αποθήκευση πολλών σεναρίων ασφάλειας, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αντίδρασης μέχρι την ανίχνευση.

Διαχείριση ασφάλειας εκτός σύνδεσης – ο φορέας μπορεί να αποκριθεί σε ένα συμβάν, ακόμα και εάν δεν είναι συνδεδεμένος με το διακομιστή ESET PROTECT.


important

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ του φορέα και του διακομιστή ESET PROTECT δεν υποστηρίζει τον έλεγχο ταυτότητας. Οποιαδήποτε λύση διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείται για προώθηση της επικοινωνίας του φορέα στο διακομιστή ESET PROTECT και απαιτεί έλεγχο ταυτότητας δεν θα λειτουργεί.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια μη προεπιλεγμένη θύρα για την Κονσόλα διαδικτύου ή το φορέα, ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή του τείχους προστασίας. Διαφορετικά, η εγκατάσταση μπορεί να αποτύχει.

scheme_agent_sm