ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Databáze

V průběhu instalace ESET PROTECT Serveru je potřeba nastavit připojení k databázovému serveru. Pokud již máte vlastní databázový server, musí splňovat níže uvedené požadavky.

Prostřednictvím ESET PROTECT On-Prem 11.0 all-in-one instalačního balíčku se standardně nainstaluje Microsoft SQL Server Express 2019.

oPokud používáte starší edici Windows (Server 2012 nebo SBS 2011), nainstaluje se automaticky Microsoft SQL Server Express 2014.

oInstalační balíček automaticky vygeneruje náhodné heslo pro přístup do databáze (uloží se do souboru %PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini).


warning

Mějte na paměti, že maximální velikost každé relační databáze v Microsoft SQL Server Express je 10 GB. Microsoft SQL Server Express nedoporučujeme používat v následujících případech:

V enteprise prostředí a ve velkých sítích.

Kromě ESET PROTECT On-Prem plánujete též nasadit ESET Inspect On-Prem.

Podporované databázové servery a databázové konektory

ESET PROTECT On-Prem podporuje následující typy databázových serverů: Microsoft SQL Server a MySQL


warning

ESET PROTECT On-Prem nepodporujeMariaDB, který je výchozím databázovým systémem na některých linuxových distribucích a nainstaluje se automaticky místo MySQL.

Podporovaný databázový server

Podporované verze databáze

Podporované databázové konektory

Microsoft SQL Server

Express i non-Express edice

2014, 2016, 2017, 2019, 2022

SQL Server

SQL Server Native Client 10.0

ODBC Driver for SQL Server 11, 13, 17, 18

MySQL

5.6*

5.7

8.0

8.1

Verze MySQL ODBC ovladače:

5.1, 5.2

5.3.0-5.3.10

8.x (8.0.x, 8.1.x)

* MySQL 5.6 dosáhl konce své životnosti v únoru 2021. Doporučujeme aktualizovat MySQL databázový server na verzi 5.7 a novější.


warning

Následující verze MySQL ODBC ovladače nejsou podporovány:

5.3.11 a novější 5.3.x

Hardwarové požadavky na databázový server

Více informací naleznete v kapitole hardware a škálovatelnost infrastruktury.

Výkonová doporučení

Pro zajištění maximálního výkonu doporučujeme pro databázi ESET PROTECT použít nejnovější podporovanou verzi Microsoft SQL Server. MySQL je ze strany ESET PROTECT On-Prem podporován, nicméně při práci s velkým množstvím dat na nástěnkách, v průběhu řešení detekcí nebo výběru klientů může docházet ke snížení výkonu systému. Na stejném hardware dokáže Microsoft SQL Server obsloužit výrazně více klientů než MySQL.

SQL databázový server můžete nainstalovat na:

Stejný stroj jako ESET PROTECT Server,

Stejný stroj, ale jiný disk,

Dedikovaný server určený výhradně pro SQL databázový server.

Při správě více než 10.000 klientů doporučujeme použít dedikovaný SQL databázový server.

Databáze

SMB zákazník

Enterprise zákazník

Limit počtu klientů

Windows

Linux

Microsoft SQL Express

(volitelně)

5.000

 

Microsoft SQL Server

Žádné

 

MySQL

10.000

Další informace


warning

Server ani jiná komponenta infrastruktury ESET PROTECTneprovádí zálohu databáze. Doporučujeme tedy databázi zálohovat ručně pro zabránění ztráty dat.

Neinstalujte SQL Server na doménový řadič (pokud se jedná například o Windows SBS / Essentials). V takovém případě doporučujeme ESET PROTECT On-Prem nainstalovat na jiný server, případně neinstalovat SQL Server Express a použít pro ESET PROTECT databázi jiný databázový server (například již existující MSSQL nebo MySQL).

Pokud chcete použít dedikovaný databázový uživatelský účet, který bude mít přístup výhradně k databázi ESET PROTECT, je nutné jej před zahájením instalace vytvořit a přidělit mu potřebná oprávnění. Podrobné informace naleznete v kapitole Vlastní databázový uživatel. Dále je nutné před zahájením instalace vytvořit ručně databázi, kterou bude ESET PROTECT On-Prem používat.

Pokud používáte MySQL, pro korektní běh ESET PROTECT On-Prem je potřeba upravit konfiguraci databázového serveru (Windows, Linux).

Microsoft SQL Server pro Linux není podporován. Nicméně můžete ESET PROTECT Server běžící na Linuxu připojit k Microsoft SQL Server provozovaný na Windows.

Pokud provozujete ESET PROTECT Server a Microsoft SQL Server na samostatných strojích, můžete vynutit šifrované spojení do databáze.

Clusterovaná databáze ve Windows prostředí je podporována pouze v případě Microsoft SQL Server, nikoli MySQL.